Aanvraag voor het gebruik van een openbare kaai

Wie gebruik wil maken van een openbare kaai voor het laden of lossen van goederen of van kaaigrond voor kortstondige opslag van goederen moet hiervoor toestemming vragen. Onderaan deze pagina kunt u het aanvraagformulier vinden.

In het tariefreglement leest u meer hierover:

Tariefreglement en inkoopvoorwaarden

Instructies

  • Gelieve de aanvraag minstens twee werkdagen op voorhand te bezorgen aan de Kapiteinsdienst van North Sea Port via e-mail.
  • De aanvrager is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens in het aanvraagformulier.
  • North Sea Port zal de aanvraag toestaan of weigeren. Er dient voorafgaande schriftelijke toestemming van North Sea Port te zijn vóór enig gebruik van de openbare kaai/kaaigrond.
  • De instructies en voorwaarden opgelegd door de Kapiteinsdienst dienen gerespecteerd te worden gedurende de gehele termijn van het gebruik.
  • De rechten zijn verschuldigd door diegene die het aanvraagformulier heeft ondertekend of diegene die met betrekking tot de geladen of geloste goederen optreedt als eigenaar, afzender, ontvanger, consignataris of als gevolmachtigde of aangestelde voor één van hen.