De naam North Sea Port

North Sea Port doet niet aan bandwerk, maar plaatst de vraag van de bedrijven en stakeholders altijd centraal. Vanuit een nauwe betrokkenheid en flexibiliteit stelt ze alles in het werk om op maat te werken. Dankzij een geïntegreerde dienstverlening ondersteunt en stimuleert ze waar mogelijk en waar nodig. Ze denkt mee en creëert kansen. Zo zorgt North Sea Port voor groei en ontwikkeling, van bedrijven, partners én de maatschappij.

En als drijvende kracht binnen dat netwerk heeft North Sea Port als taak om samenwerkingen te faciliteren en te initiëren. Ze bouwt aan een ecosysteem van partners, stakeholders en bedrijven en moedigt zo economische, ecologische en maatschappelijke symbiose aan. Dat maakt van hen de ambassadeurs van North Sea Port. Want dankzij North Sea Port komen zij en wij – samen – tot betere resultaten, delen we ervaringen, helpen en versterken we elkaar.

Tot slot is North Sea Port niet de grootste, maar behoort ze wel tot de top van Europa. Ze creëert welvaart, dankzij toegevoegde waarde en werkgelegenheid. Ze is (relatief) klein maar slim. Een atypische speler, met de ambitie om samen met bedrijven en stakeholders actief te werken aan innovatie en vernieuwend ondernemen. North Sea Port zet in op vooruitgang en dynamiek, op een veerkrachtige en slagkrachtige manier.

Together. Smarter.

We kozen voor een descriptieve, geografische naam. Een naam die onze regio omschrijft, klaar en duidelijk. Maar ook een naam die ambitie en groei uitstraalt. Met “North Sea Port” claimen we het hele Noordzeegebied. We plaatsen onszelf in het hart van Europa.

Met “Together” in onze aspirationele baseline zetten we actief in op onze hechte samenwerking met onze klanten, havenbedrijven en stakeholders. “Together” geeft onze verankering weer en het belang van ons netwerk. Bovendien onderstreept dit waar North Sea Port zich onderscheidt: het 1-op-1 contact. Dus ook op microniveau is “samen” een belofte die we kunnen waarmaken.

Met “Smarter” weerspiegelen we onze ambitie om in te zetten op innovatie en vernieuwend ondernemen. Het heeft ook een tikkeltje bravoure in zich zonder arrogant te worden. Maar het gaat niet alleen om ons, als North Sea Port, ook de meerwaarde voor onze klanten en andere betrokkenen is duidelijk: samenwerken met North Sea Port overstijgt de logistieke invulling. Klanten ondernemen er beter door.

Vormgeving beeldmerk

En ook in onze vormgeving kozen we voor aspiratie en statement. We behouden onze herkenbare havenkleuren, maar gieten ze in een unieke vorm. Een vorm die samenwerking en dynamiek uitstraalt, “Together” en “Smarter”, maar die tevens verfrissend anders en vernieuwend is.