Afvalbeheersplan voor de zeevaart

Tijdens hun reis produceren schepen afval en tijdens het lossen van een lading kan er afval achterblijven. Het is dan ook van belang dat schepen hun scheeps- en ladingsafval kunnen afgeven in de haven. De haven heeft de afspraken over scheepsafval vastgelegd in een afvalbeheersplan dat geldig is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2020.

Voorzieningen

Elk zeeschip dat de haven aanloopt, draagt financieel bij voor de inzameling en verwerking van het scheepsafval, ongeacht of het gebruik maakt van een voorziening. Dat is het uitgangspunt. Want zowel internationaal als nationaal wordt er getracht de pollutie van zeeschepen op zee te reguleren en terug te dringen. In de plaats daarvan dienen havens voorzieningen aan te bieden voor het scheepsafval. Dit afval omvat bijvoorbeeld voedselafval van de bemanning, huishoudelijk afval (zoals plastic, karton, papier), afvalolie en onderhoudsafval uit de machinekamer zoals roet, machineonderdelen, verfresten en poetslappen, maar ook het afval van tijdens het laden. Het betreft bijvoorbeeld de restanten van een lading in het ruim of in de tanks van het schip die na het lossen en schoonmaken achterblijven.

De kapitein van een schip of zijn agent moet alle informatie over scheepsafval aan North Sea Port bezorgen door (verplicht) gebruik te maken van het elektronische haveninformatiesysteem ENIGMA. Alle aangiftes, verplichtingen en waar men welke soorten afval kan aanbieden, het zit allemaal in het informatiesysteem. Het systeem wordt ook gebruikt voor de hele financiële afhandeling. Het gebruiksgemak voor de klanten staat immers voorop.

Hieronder vindt u het havenafvalbeheersplan samen met de nodige informatie over verminderde bijdrages en vrijstellingen bepaald door OVAM.