Camerasysteem en radarnetwerk voor veiliger scheepvaartverkeer

De afdeling Scheepvaartbegeleiding van de Vlaamse overheid heeft in 2006 geïnvesteerd in een camerasysteem in de haven (Gent). Met 45 kleurencamera’s in het havengebied kan het Havenbedrijf er al enkele jaren makkelijk een oogje in het zeil houden.

Bovenop het bestaande camerasysteem zijn er eind 2012 nieuwe radars geplaatst op de gevaarlijke verkeersknooppunten. Dankzij dat nieuwe radarnetwerk kan het scheepvaartverkeer in de haven vlotter, efficiënter en veiliger verlopen. Het nieuwe netwerk van 8 radars maakt het mogelijk om dag in dag uit en bij nacht en ontij de scheepvaart in de haven te zien en te begeleiden. Het radarsysteem wordt gebruikt door het Havenbedrijf North Sea Port en ook door Uitkijk Zelzate (aan Zelzatebrug) van de Vlaamse overheid.

De nieuwe radars staan op de meest kritieke verkeersknooppunten opgesteld zodat het hele Kanaal en al de dokken in kaart worden gebracht: op twee posities aan de hoek van de Ringvaart rond Gent met het Kanaal Gent-Terneuzen (van waar binnenvaartschepen aansluiting kunnen vinden in de richting van Noord-Frankrijk), aan het Sifferdok, aan het Mercatordok, op de hoek Moervaart met het Kanaal Gent-Terneuzen, aan het Kluizendok, aan Uitkijk Zelzate en (later dit jaar) aan het douanekantoor in Zelzate aan de grens met Nederland.

De beelden van zowel de camera’s als van de radar zijn te zien op schermen in de kapiteinskamer. Van hieruit wordt het scheepvaartverkeer dag en nacht begeleid.

Ook de crisisruimte in het Havenbedrijf werd verder uitgerust zodat in geval van een calamiteit in de haven alle operationele informatie aanwezig is, afkomstig van radar, AIS (het automatisch identificatiesysteem van schepen), camera’s en het haveninformatiesysteem van het Havenbedrijf. Deze informatie wordt bovendien doorgegeven aan betrokken instanties zoals de scheepvaartpolitie en douane.