Nieuws

Provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port realiseren samen deel van de fietssnelweg in Langerbruggestraat

Gepubliceerd op do 17 okt 2019
Op donderdag 17 oktober werd het nieuwe deel van de fietssnelweg F402 in Gent officieel geopend. Ter hoogte van de Langerbruggestraat is een belangrijke missing link gerealiseerd in de fietsas die de oostzijde en de westzijde van het Kanaal Gent-Terneuzen met elkaar verbindt.

Nieuw deel van fietssnelweg

De Provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port verbeterden de fietsinfrastructuur op de fietssnelweg F402 in de Langerbruggestraat tussen het veer en het recent gerealiseerde knooppunt over de R4-Oost aan Volvo Car. De totale afstand bedraagt 850 meter. De Provincie Oost-Vlaanderen sloot hiervoor in 2016 een samenwerkingsovereenkomst af met North Sea Port.

Ruim vrijliggend fietspad in twee richtingen

De Provincie Oost-Vlaanderen en North Sea Port werken samen aan de realisatie van hoogkwalitatieve fietsinfrastructuur. De realisatie kadert ook in het Raamplan Fiets Gentse Kanaalzone.

Er werd een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aangelegd, gedeeltelijk bovenop het recent gerealiseerde warmtenet. Het 3 meter brede fietspad ligt in een aparte bedding waardoor de fietsers maximaal beveiligd zijn voor het vrachtverkeer in de Langerbruggestraat.

Extra veilig

Door de ruimtelijke context van de haven is er extra aandacht gegaan naar de veiligheid van de fietser ter hoogte van de kruispunten. Op de kruising met de Kanazawastraat aan Honda heeft de fietser geen voorrang meer omwille van de dode hoek. Op de fietssnelweg zelf is er een asverschuiving om de fietser beter in beeld te brengen en zijn aandacht te vestigen op het kruispunt. Ook ter hoogte van de fietsoversteek aan het veer heeft de fietser - voor de uniformiteit en de veiligheid - geen voorrang en is er een haakse aansluiting.

Het fietspad is aangelegd in asfalt voor meer rijcomfort. Om het wachtcomfort op de fietssnelweg te verhogen, werden fietssteunen geplaatst op het kruispunt Kanazawastraat en aan de bedrijfstoegangen. Het fietspad werd uitgevoerd door het bedrijf Alonco Aannemingen bvba.

De totale kostprijs voor de fietsinfrastructuur bedraagt 750 742,02 EUR (incl. btw) en wordt bekostigd met investeringssubsidies van de Provincie Oost-Vlaanderen. De Vlaamse overheid geeft hierbij een financiële tussenkomst van 50% aan de Provincie Oost-Vlaanderen omdat deze fietssnelweg onderdeel is van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

North Sea Port stond in voor de studiekosten en stelt de gronden ter beschikking voor de aanleg van de fietssnelweg. Na de oplevering wordt North Sea Port eigenaar van het fietspad en staat het in voor het goede beheer en het onderhoud ervan.

Provincie Oost-Vlaanderen, pionier van fietssnelwegen

De nieuwe fietsinfrastructuur is onderdeel van de fietssnelweg F402 in het zuidelijke deel van de haven in Gent. Deze fietssnelweg is in 3 km lang en verbindt belangrijke woonkernen (zoals Oostakker, Lochristi, Evergem en Wondelgem) en bedrijven (zoals Volvo Car, Honda) aan beide oevers van het Kanaal Gent-Terneuzen. De F402 is ook deels gelegen op het Oost-Vlaamse fietsknooppuntennetwerk.