Registratie binnenvaart North Sea Port

North Sea Port verzorgt de ligplaatsregistratie voor het gehele havengebied van North Sea Port, inclusief de ligplaatsen van Rijkswaterstaat Terneuzen. In het hele gebied zijn diverse ligplaatsen beschikbaar.

Kijk voor een overzicht van ligplaatsen bij ligplaatsinformatie.

Kanaalzone Gent-Terneuzen

Binnenvaartschepen die via de sluis in Terneuzen het Kanaal Gent-Terneuzen willen opvaren, dienen zich vanaf 1 november 2019 bij North Sea Port te melden. Hiermee wordt de dienstverlening vereenvoudigd en de veiligheid verhoogd.

De aanmelding geldt voor het hele kanaal Gent-Terneuzen, dus zowel voor het Nederlandse als het Vlaamse deel alsook voor de zijhavens/dokken in het havengebied. Zodra het binnenschip in de sluis van Terneuzen ligt, meldt de schipper zich via de marifoon op VHF-kanaal 78 bij de Havenkapiteinsdienst van North Sea Port.

Dit betekent dat je je vanaf 1 november nog slechts één maal hoeft te melden aan de Havenkapiteinsdienst voor het hele gebied. De Havenkapiteinsdienst kan aangeroepen worden met de naam North Sea Port.

Digitaal melden verplicht

Bij het binnenvaren van North Sea Port roep je de Havenkapiteinsdienst (Roepnaam: North Sea Port) op. Dat kan wanneer je ligt te wachten in het sluizencomplex Terneuzen, in de Ringvaart aan de Spoorwegbrug of bij het passeren van de Meulestedebrug. Zie de kaart met meldpunten hiernaast.

Sinds 1 maart 2021 is het op alle Vlaamse waterwegen voor binnenvaartschippers die gevaarlijke goederen vervoeren verplicht om reis- en ladinggegevens digitaal te melden. In North Sea Port in Vlissingen en Terneuzen is digitaal melden al langer verplicht voor tank- en containtervaart.

Binnenvaartschippers die met gevaarlijke goederen door Vlaanderen varen, worden geacht hun melding digitaal door te geven. In het kader van veiligheid is het essentieel dat gegevens van gevaarlijke goederen aan de overheid gemeld worden. Dit is van groot belang in geval van calamiteiten.
 
 
 
 

Contact

Heb je vragen over de registratie in het gebied Kanaal Gent-Terneuzen? Dan kan je contact opnemen met North Sea Port via: 

Veel gestelde vragen

Waarom vanaf 1 november melden op marifoonkanaal 78?

Langs Gentse zijde is registratie op kanaal 78 al enkele jaren van toepassing. Nieuw is de registratie op kanaal 78 wanneer je langs Terneuzen het gebied binnenvaart. Met deze nieuwe werkwijze is er meer eenvoud en uniformiteit op het kanaal. Tevens draagt dit bij aan meer veiligheid, beter haven- en vaarwegbeheer en correcte facturatie.

Geldt in heel North Sea Port-gebied meldplicht op kanaal 78?

Nee, alleen in het kanaal van Gent naar Terneuzen vanaf de sluizen. Dit geldt niet voor de Braakmanhaven en de Sloehaven (en Buitenhaven) van Vlissingen.

Ben ik verplicht om mij te melden voor registratie?

Ja, dit is opgenomen in de Algemene Politieverordening en Havenverordening & Algemene Voorwaarden van North Sea Port.

Pleziervaart is vrijgesteld van melding op kanaal 78.

Wat als ik me niet meld of vergeet te melden?

De regels hiervoor zullen in de havenverordening en algemene voorwaarden van North Sea Port worden opgenomen. We zullen hier in de nabije toekomst steeds meer op gaan handhaven, zoals in andere havens. Zeker in het begin zullen we eerst signaleren en waarschuwen.

Waarom moet ik mij niet meer afmelden bij het verlaten van het gebied?

North Sea Port heeft met de vergroting van het aandachtsgebied van VHF78 meteen nagedacht over de efficiency van het proces. Daarbij is besloten om twee minder noodzakelijke meldingen te schrappen.

Je meldt je dus nog wel:

- bij binnenkomst in de haven
- bij vertrek van de ligplaats
- bij verandering van eerst opgegeven bestemming

Dan hebben wij alle noodzakelijke gegevens.

Waar meld ik mij voor ligplaatsregistratie

Voor ligplaatstoewijzing in Terneuzen en Gent kun je contact opnemen via:

  • Ligplaatstoewijzing Gent voor wachtplaatsen
VHF-kanaal 5
  • Ligplaatstoewijzing Rijkswaterstaatplaatsen
VHF-kanaal 11
  • Ligplaatstoewijzing ligplaatsen North Sea Port Terneuzen
Je kan zelf ligplaatsen innemen daar waar de borden het toestaan. Voor ligplaatsen bij overslagbedrijven kan je zelf contact opnemen met deze bedrijven. Informatie over ligplaatsen Terneuzen kan je inzien via ligplaatsinformatie of navragen bij de Buitendienst van North Sea Port via +31 (0)115 647 588