Registratie binnenvaart North Sea Port

Binnenvaartschepen die via de sluis in Terneuzen het Kanaal Gent-Terneuzen willen opvaren, dienen zich vanaf 1 november 2019 bij North Sea Port aan te melden. Hiermee wordt de dienstverlening vereenvoudigd en de veiligheid verhoogd.

De aanmelding geldt voor het hele kanaal Gent-Terneuzen, dus zowel voor het Nederlandse als het Vlaamse deel alsook voor de zijhavens/dokken in het havengebied. Zodra het binnenschip in de sluis van Terneuzen ligt, meldt u zich via de marifoon op kanaal 78 bij de Havenkapiteinsdienst van North Sea Port in plaats van bij Rijkswaterstaat.

Dit betekent dat u zich vanaf 1 november nog slechts één maal hoeft te melden aan de Havenkapiteinsdienst voor het hele gebied. De Havenkapiteinsdienst kunt u aanroepen met de naam North Sea Port.

Nieuwe werkwijze

Bij het binnenvaren van North Sea Port roept u de Havenkapiteinsdienst (Roepnaam: North Sea Port) op. Dat kan wanneer u ligt te wachten in het sluizencomplex Terneuzen, in de Ringvaart aan de Spoorwegbrug of bij het passeren van de Meulestedebrug. Zie de kaart met meldpunten hiernaast.

Schipper: “North Sea Port, naam schip” 

Havendienst: “Naam schip, North Sea Port, goedendag, voorlezen van de data door de havendienst (van x naar y, lading, x personen met x diepgang). (eventueel controle van de telefoon aan boord) Kloppen deze gegevens? 

Schipper:“North Sea Port, naam schip, alles OK” 

Havendienst: “Naam schip, North Sea Port, bedankt en tot de volgende” 

Contact

Heeft u vragen over de registratie in het gebied Kanaal Gent-Terneuzen? Dan kunt u contact opnemen met North Sea Port via: 

Veel gestelde vragen

Waarom vanaf 1 november melden op marifoonkanaal 78?

Langs Gentse zijde is registratie op kanaal 78 al enkele jaren van toepassing. Nieuw is de registratie op kanaal 78 wanneer u langs Terneuzen het gebied binnenvaart. Met deze nieuwe werkwijze is er meer eenvoud en uniformiteit op het kanaal. Tevens draagt dit bij aan meer veiligheid, beter haven- en vaarwegbeheer en correcte facturatie.

Geldt in heel North Sea Port-gebied meldplicht op kanaal 78?

Nee, alleen in het kanaal van Gent naar Terneuzen vanaf de sluizen. Dit geldt niet voor de Braakmanhaven en de Sloehaven (en Buitenhaven) van Vlissingen.

Ben ik verplicht om mij te melden voor registratie?

Ja, dit is opgenomen in de Algemene Politieverordening en Havenverordening & Algemene Voorwaarden van North Sea Port.

Pleziervaart is vrijgesteld van melding op kanaal 78.

Wat als ik me niet meld of vergeet te melden?

De regels hiervoor zullen in de havenverordening en algemene voorwaarden van North Sea Port worden opgenomen. We zullen hier in de nabije toekomst steeds meer op gaan handhaven, zoals in andere havens. Zeker in het begin zullen we eerst signaleren en waarschuwen.

Waarom moet ik mij niet meer afmelden bij het verlaten van het gebied?

North Sea Port heeft met de vergroting van het aandachtsgebied van VHF78 meteen nagedacht over de efficiency van het proces. Daarbij is besloten om twee minder noodzakelijke meldingen te schrappen.

U meldt zich dus nog wel:

  • bij binnenkomst in de haven
  • bij vertrek van de ligplaats
  • bij verandering van eerst opgegeven bestemming

Dan hebben wij alle noodzakelijke gegevens.

Waar meld ik mij voor ligplaatsregistratie? 

Ligplaatsregistratie blijft zoals het was. 

  • Wachtplaatsen Terneuzen VHF 11
  • Wachtplaatsen Gent VHF 5
  • Registratie Gent en Terneuzen VHF 78
  • Bunkering in Gent VHF 5

Waarom krijg ik twee verschillende facturen in dezelfde haven?

Sinds de fusie in 2018 zet North Sea Port alles in het werk om alle diensten intern samen te voegen. Complexe zaken zoals een tariefreglement of een havenverordening nemen tijd in beslag om samen te voegen. Dit proces is momenteel lopende en de logische volgende stap in het traject. Er is nog geen datum bekend.