Nieuws

Scholieren planten (tijdelijke) natuur in North Sea Port aan

Gepubliceerd op vr 29 mrt 2019
Vrijdag 29 maart zetten tientallen scholieren de spade in de grond om een (tijdelijk) natuurgebied in de Koegorspolder in Sluiskil aan te leggen. Doel is om de biodiversiteit in North Sea Port te vergroten.

De scholieren van een basisschool uit de regio startten met het planten van struiken in een Zeeuwse haag. Zo’n haag biedt een goede schuil- en broedplaats voor vogels, zoals de patrijs. Na de werkzaamheden werd iedereen beloond met poffertjes, gebakken met meel van een oud graangewas ‘wilhelminetarwe’ geteeld in de Koegorspolder. Heel symbolisch, want North Sea Port laat natuurakkers met oude graangewassen inzaaien. Het laat daarnaast keverbanken aanleggen zodat het ook een veilige voedsel- en rustplek wordt voor akkervogels en insecten. Voor de kamsalamander is er onlangs een poel gegraven.

12 hectare natuur

Het natuurgebied is 12 hectare groot. In afwachting van de gronduitgifte in de toekomst kan de natuur hier gedijen. De biotopen sluiten aan op het biotoop van de tijdelijke natuur van onder andere Yara Sluiskil, grenzend aan het nieuwe stuk natuur. De aangelegde wandelpaden gaan tevens onderdeel uitmaken van het wandelnetwerk.

Samen werken aan natuur

North Sea Port organiseerde deze ‘plant-ochtend’ in samenwerking met de Zeeuwse Milieufederatie en de Stichting Landschapsbeheer. Het vloeit voort uit één van de afspraken die zijn gemaakt met de ondertekening van het convenant ‘duurzaamheid Ambitie 2030’.

Deze (tijdelijke) natuur wordt aangelegd in het kader van 2B Connect, een Interreg project van 26 partners voor meer biodiversiteit op bedrijventerreinen in de grensstreek tussen Nederland en België. In Zeeland wordt het project uitgevoerd door Stichting Landschapsbeheer Zeeland en de Zeeuwse Milieufederatie in samenwerking met financiële steun van de gemeente Terneuzen en Europa (Interreg).