Nieuws

Sensoren brengen waterkwaliteit van Zeekanaal Gent-Terneuzen in realtime in beeld

Gepubliceerd op do 1 jul 2021
Geen haven zonder water. Hoe beter het met dat water gesteld is, hoe beter de haven daarbij vaart. Het project ‘Internet of Water’ houdt de waterkwaliteit nu ook op het Zeekanaal Gent-Terneuzen in het oog. Voor North Sea Port is dat om meer dan één reden van grote belang.

Als verkeersader voor zeeschepen en binnenvaartschepen en als bron van koel- en proceswater voor de industrie, vervult het Zeekanaal Gent-Terneuzen een uitgesproken economische functie. Maar daar houdt de rol van de vaarweg niet op. Natuurontwikkeling en biodiversiteit, een goede kwaliteit voor de leefomgeving, duurzame watervoorziening en duurzaam beheer voor de ruimere regio zijn elementen die in het huidige en toekomstige beheer van het Zeekanaal steeds belangrijker zullen worden.

Kwaliteit én kwantiteit van het water zijn in dit alles cruciale factoren. North Sea Port zet als duurzame haven in op een robuust en integraal watersysteem, met een optimaal waterbeheer als grondslag.

Internet of Water

North Sea Port is actief betrokken bij het project ‘Internet of Water’, een project van imec, VITO, Vlakwa, Vlaamse Milieu Maatschappij, De Watergroep en Aquafin en met de steun van het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemerschap?(VLAIO).

Binnen dit vierjarig onderzoeksproject, dat in 2019 startte, rolt Vlaanderen een fijnmazig netwerk van slimme sensoren uit. Het doel is om tegen 2023 parameters als zuurtegraad (pH), zoutconcentratie en temperatuur continu te monitoren. Innovatieve algoritmes en hydrologische modellen zullen alle gegevens verwerken om te anticiperen op de waterkwaliteit.

Na het ontwikkelen en testen van sensoren en meetsystemen volgt vanaf 2022 de brede uitrol van het netwerk en het fijnstellen van de intelligente software.

Vier sensoren

North Sea Port maakt nu al deel uit van het netwerk. Op vier locaties op het Zeekanaal Gent-Terneuzen (twee in het Gentse deel en twee in het Nederlandse) zijn slimme sensoren geplaatst. Het gaat om het Grootdok en het Rodenhuizedok in Gent en de Autrichehaven en de Zevenaarhaven in Terneuzen.

Ook als infrastructuurbeheerder heeft North Sea Port baat bij een goede monitoring. Verzilting, bijvoorbeeld, is niet alleen slecht voor de landbouw en de natuurontwikkeling, maar zout tast ook stalen en houten constructies zoals kades en funderingspalen aan. Internet of Water helpt om aan een toekomstbestendig assetmanagement te doen.