Nieuws

Single Window For Inland Navigation vlot gestart

Gepubliceerd op di 26 jan 2021
Het Single Window for Inland Navigation werd op 4 januari 2021 gelanceerd. Sindsdien worden de digitale meldingen van binnenvaartschippers via dit slimme communicatieplatform gedeeld met alle vaarweg- en havenautoriteiten op de vaarroute.

Het gebruik van het Single Window for Inland Navigation verloopt tot nu toe zeer vlot. Bedankt aan iedereen die digitaal meldt!

Belangrijk voor binnenvaartschippers die digitaal melden: 

  • Dien jouw melding in ruim vóór de start van je reis zodat de haven- en waterwegautoriteiten op jouw vaarroute de gegevens tijdig ontvangen.
  • Voeg zeker routepunten toe om aan te geven via welk traject je vaart zodat de juiste autoriteiten je melding ontvangen.
  • Omwille van lokale reglementeringen moet je je op sommige plaatsen nog via VHF identificeren en jouw reeds gemelde gegevens bevestigen. We werken er echter hard aan om ook die meldingen te vereenvoudigen of zelfs weg te werken.

Met het Single Window for Inland Navigation zorgen North Sea Port, De Vlaamse Waterweg nv, Port of Antwerp, Port Oostende, Port of Zeebrugge, agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust en Gemeenschappelijk Nautisch Beheer voor meer veiligheid en een vereenvoudiging van de administratie in de binnenvaart.

Meer informatie

Meer weten over dit innovatieve project? Ga naar www.swing-platform.be