Nieuws

Start bouw dienstenhaven bij Nieuwe Sluis Terneuzen in North Sea Port

Gepubliceerd op do 12 dec 2019
Donderdag 12 december werd gestart met de bouw van de dienstenhaven, een deelproject van de Nieuwe Sluis Terneuzen in North Sea Port. De dienstenhaven wordt straks gebruikt door maritieme dienstverleners die een directe band met het sluizencomplex hebben.

De haven wordt 385 meter lang en op zijn breedst 95 meter. De Koninklijke Marechaussee, Boluda (voorheen Kotug) en Muller Maritime Holding krijgen als dienstverlener voor de scheepvaart ligplaatsen in de dienstenhaven. Rijkswaterstaat heeft op dezelfde locatie de Nautische Centrale Terneuzen staan. Naast de dienstenhaven, komt ook een dienstengebouw te staan en worden omliggende wegen aangelegd.

Werkzaamheden 

De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de dienstenhaven zijn in volle gang. Het bouwterrein op de Lange Middenhavendam is ingericht, grond is verplaatst en de inrit is reeds aangepast. Er wordt gestart met het trillen van een nieuwe combiwand. De heiwerkzaamheden zijn medio 2020 gereed.

In het tweede kwartaal van 2020 wordt ongeveer 100.000 kubieke meter zand geperst om een nieuw stuk land te creëren. Eind 2021 kan de dienstenhaven met gebouw in de Buitenhaven West in gebruik genomen worden.

Op de website van de Nieuwe Sluis Terneuzen staat meer informatie.

Nieuwe Sluis Terneuzen 

Eind 2022 vaart het eerste schip door de Nieuwe Sluis in Terneuzen. De Nieuwe Sluis wordt 427 meter lang en 55 meter breed en zorgt straks voor een betere toegang en vlottere doorstroming van het scheepvaartverkeer in North Sea Port, van en naar de Westerschelde en het Kanaal Gent-Terneuzen.