Nieuws

Stijgingen haventarieven in North Sea Port zitten ook voor 2020 onder de inflatie

Gepubliceerd op do 19 dec 2019
Schepen die in North Sea Port aanmeren, dienen daar bepaalde tarieven voor te betalen. Voor 2020 kennen deze havengelden een beperkte stijging: voor het tweede jaar op rij ligt die zowat 25% lager dan de verwachte inflatie (eind 2019).

Voor Vlissingen en Terneuzen stijgen de tarieven met 2% en voor Gent is dat 0,6%. In 2019 was deze verhouding net omgekeerd.

Ook binnenvaart betaalt helft minder voor hele havengebied

Daarnaast betalen binnenvaartschepen die in North Sea Port in één reis zowel het Zeeuwse als het Gentse deel aandoen voortaan één keer. Tot nu toe dienden ze daarvoor tweemaal te betalen: één keer voor Vlissingen en Terneuzen, én nog één keer voor Gent. Dit betekent dus een prijsverlaging met 50%. Sinds vorig jaar hanteert North Sea Port ook voor zeeschepen een gelijkaardig principe.

Daarnaast worden de milieukortingen voor schonere zeeschepen - de ESI-korting - vanaf 2020 voor het hele grensoverschrijdende havengebied geüniformiseerd en verder uitgebreid.

Binnenvaart vraagt abonnement digitaal aan

Nieuw is dat vanaf 2020 binnenvaartschepen die vaak North Sea Port aandoen hun abonnement hiervoor digitaal kunnen aanvragen via de website

Eén havengebied leidt tot één tariefreglement

North Sea Port stelde twee jaar geleden bij de start van de fusie dat ook bedrijven er voordelen bij zouden hebben. Met deze maatregelen inzake haventarieven – beperkte prijsstijgingen, korting voor een reis in beide landsdelen van de haven voor binnenvaartschepen en zeeschepen, dezelfde en uitgebreide milieukortingen voor zeeschepen - zet North Sea Port deze belofte kracht bij.

De bedoeling is om vanaf 2021 voor het hele grensoverschrijdende gebied van North Sea Port één tariefreglement te hanteren in plaats van de huidige twee. De verdere harmonisering van de havengelden om in North Sea Port aan te meren zal dan de klantvriendelijkheid verder verhogen. Elk zeeschip of binnenvaartschip dat aanmeert in North Sea Port en haveninfrastructuur of dienstverlening gebruikt (zoals walstroom, drinkwater, steigers) dient immers aan het havenbedrijf havengelden te betalen. Met deze inkomsten vergroot North Sea Port de toegankelijkheid van de haven en wordt er infrastructuur aangelegd en onderhouden.