Nieuws

Stora Enso verwelkomt drie windturbines op zijn terrein in North Sea Port

Gepubliceerd op di 27 feb 2018
Het havenbedrijf North Sea Port is verheugd te mogen meedelen dat op dinsdag 27 februari de eerste spadesteek werd gegeven voor de bouw van drie windturbines bij papierproducent Stora Enso in Gent.

Stora Enso Gent zet in op groene energie

Stora Enso Langerbrugge, gelegen in het havengebied van Gent, produceert jaarlijks 540.000 ton gerecycleerd kranten- en magazinepapier op basis van 100% Paper for Recycling, papierafval. De papierfabriek exploiteert ook twee kwalitatieve bio-warmte-krachtcentrales die voorzien in het nodige volume aan processtoom en in meer dan 70% van de elektriciteitsbehoefte.

Sinds de herfst van 2016 stuurt Stora Enso Langerbrugge via een ondergronds warmtenet groene energie naar Volvo Car Gent, waar ENGIE ook drie windturbines heeft. De papierfabriek van Gent zet verder in op additionele hernieuwbare energie door de bouw van drie windturbines op haar terrein.

Daling van 9.600 ton CO2-uitstoot per jaar

De drie windturbines op het Stora Enso-terrein hebben elk een vermogen van 3,2 MW en zullen jaarlijks 21 GWh elektriciteit produceren, het equivalent van het gemiddelde jaarlijks elektriciteitsverbruik van 6.000 gezinnen. Als direct gevolg hiervan daalt de CO2-uitstoot met 9.600 ton per jaar. 

Alle hernieuwbare elektriciteit van deze drie windturbines zal volledig worden aangewend om het papier in de vestiging van Stora Enso in Gent op een nog duurzamere manier te produceren.

Wind4Flanders, een publiek-private samenwerking tussen ENGIE en de financieringsmaatschappijen FIGGA, FINILEK, IKA en de Brusselse Elektriciteitsintercommunale (IBE), zal de drie windturbines bouwen en financieren. Het gaat om een lokale investering van 15 miljoen euro.