Tarieven en voorwaarden

Voor het gebruik van haveninfrastructuur of voor huur van gronden gelden in North Sea Port algemene voorwaarden en tarieven.

Momenteel gelden er voor Vlissingen/Terneuzen en Gent afzonderlijke tariefreglementen. De bedoeling is om vanaf 2021 voor het hele grensoverschrijdende gebied van North Sea Port één tariefreglement te hanteren. Hieronder vindt u een overzicht per locatie van de geldende algemene voorwaarden en tarieven.