Tegemoetkoming duwbaktrackers

North Sea Port en het Havenbedrijf Antwerpen willen duwvaartondernemingen aanmoedigen om te investeren in duwbaktrackers. Dat doen we door een financiële tegemoetkoming aan te bieden tot 50% van de aankoopprijs met een maximum van 200 euro.

Wat zijn de voorwaarden en procedures?

  • Aanschaf en installatie van de duwbak tracker tussen 1 januari 2019 en 31 december 2020
  • In de afgelopen drie jaren minstens driemaal de haven van Antwerpen of North Sea Port aangelopen hebben
  • Download de overige voorwaarden en procedures onderaan deze pagina

Vraag je tegemoetkoming aan

Volg deze stappen om je aanvraag in te dienen:

  1. Download de documenten onderaan deze pagina
  2. Vul de documenten in en vergeet ze niet te ondertekenen
  3. Klik op 'Doe je aanvraag' 
  4. Vul het formulier in en voeg de bijlagen toe, duid aan welke bijlagen je hebt toegevoegd
  5. Dien je aanvraag in

* Voor vereenvoudiging van de administratieve afhandeling, worden alle aanvragen verzameld en verwerkt via Havenbedrijf Antwerpen. 

Doe je aanvraag

 

Meer veiligheid en efficiëntie

Het traceren van duwbakken biedt veel voordelen voor de sector van duwbakkenen én voor de haven- en waterwegbeheerders.

Doordat gegevens digitaal verzonden worden, kunnen de havens van Antwerpen en North Sea Port deze onderling delen. Dankzij een verhoogde transparantie van de samenstelling van konvooien en de locatie van de duwbakken in de havens en op de waterwegen, worden sluisplanningen geoptimaliseerd.

Kortere wachttijden binnenvaart
Meer veiligheid in de haven
Hogere betrouwbaarheid logistieke keten

Een ander direct gevolg van deze tracking is dat de veiligheid in de havens en op de vaarwegen verbetert. Men weet namelijk op elk moment welk schip of konvooi zich waar bevindt en kan sneller ingrijpen bij problemen.

Digitaal melden

Bovendien zullen duwvaartondernemingen ook in de nabije toekomst gebaat zijn bij het hebben van een tracker, met het oog op de (verplichte) invoering van de digitale melding.

Tenslotte zullen eigenaars en operatoren dankzij deze trackers over real-time data beschikken over de locatie van de duwbakken. Vroeger moest een binnenvaartoperator of -rederij meerdere keren per dag contact opnemen met een schipper om zijn positie op te vragen. Nu kan men in één oogopslag de positie visueel vaststellen. Deze digitale historiek is belangrijk voor het naleven van huurcontracten en kan als bewijs dienen indien men een claim ontvangt van een verzekering.

Heb je nog vragen?

Stel je vragen via tracker.duwbak@portofantwerp.com.

Dit initiatief is een samenwerking tussen North Sea Port en Port of Antwerp met steun van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse overheid.

Doe je aanvraag