Nieuws

Uitbreiding goederenspoor tussen Gent en Terneuzen verder onderzocht

Gepubliceerd op wo 22 feb 2023
North Sea Port start dit jaar samen met spoorwegbeheerders ProRail en Infrabel een vervolgonderzoek op naar de grensoverschrijdende spoorontwikkeling in en om het havengebied tussen Gent en Terneuzen. Er is geld beschikbaar gesteld door de Belgische en Nederlandse overheid.

Knelpunten

Het gaat om het verder uitwerken van oplossingsrichtingen. Ook worden vervolgstudies gedaan naar onder meer de milieueffecten, de ruimtelijke inpassing en duurzaamheid. Hiervoor is projectorganisatie Rail Ghent Terneuzen opgericht. De drie partijen buigen zich over de vraag of de eerder vastgestelde knelpunten in de huidige spoorverbindingen opgelost kunnen worden. Deze knelpunten zijn vastgesteld in een uitgebreid vooronderzoek, gefinancierd door de Europese Unie. Hieruit kwamen de volgende kwesties naar voren:

  • Er is steeds meer vraag naar spoorvervoer. De huidige capaciteit en betrouwbaarheid in het gebied tussen Gent en Terneuzen is daarvoor niet voldoende.
  • Ook voor het omschakelen van wegvervoer naar spoorvervoer (‘modal shift’) vanuit duurzaamheidsoogpunt, levert dat een knelpunt op.

Mogelijke spoorontwikkelingen

Uit de onderzoeken kwam naar voren dat er drie mogelijke spoorontwikkelingen zijn om de knelpunten op te lossen:

  • Een nieuwe spoorlijn aan de oostkant van het zeekanaal tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate;?
  • Een nieuwe spoorboog ten oosten van de Sluiskilbrug (Nederland);?
  • Een spoorverbinding aan de noordkant van de sporen aan het Kluizendok in Zandeken (België).

Procedure studiefase en betrokkenheid omgeving

De studiefase gaat naar verwachting van start na de zomer van 2023. In deze studiefase zal de omgeving nadrukkelijk worden betrokken. ProRail en Infrabel gaan in gesprek met bewoners en organisaties in de omgeving. Aan het begin van de studiefase publiceert Infrabel een startnota en een projectnota en ProRail een Kennisgeving van het voornemen in Nederland. In deze documenten staat ook beschreven hoe en wanneer de omgeving wordt betrokken.

www.railghentterneuzen.eu