Nieuws

Verkeersknooppunt aan R4/Euro-Silo in North Sea Port van start

Gepubliceerd op wo 10 feb 2021
Maandag 15 februari starten de werken voor de ombouw van het kruispunt ter hoogte van het silocomplex van Euro-Silo tot een ‘turboverkeersplein’. Daarmee krijgt het wegverkeer uitzicht op een vlottere doorstroming op een van de belangrijkste knooppunten in het zuidelijke deel van North Sea Port.

Het knooppunt tussen de Kennedylaan en de Eisenhowerlaan in Gent (R4, de aansluiting naar de E17/E40) krijgt in de komende maanden een totaal ander uitzicht. Het kruispunt met lichten, waar het op het spitsuur vaak aanschuiven is, wordt vervangen door een groot turboverkeersplein met aparte rijstroken per richting. Dit eerste turbokruispunt in België is een samenwerking van De Werkvennootschap, provincie Oost-Vlaanderen en Farys.

Het voorsorteren van de verkeersstromen, de aanleg van extra rijstroken en grotere draaicirkels voor vrachtwagens zullen ervoor zorgen dat het verkeer in alle richtingen vlotter en veiliger kan doorstromen. Slimme verkeerslichten zullen detecteren hoeveel verkeer er is en automatisch op groen of rood springen om de beschikbare capaciteit optimaal te benutten en wachttijden te verkorten. Hierdoor zal de bereikbaarheid van de haven en de havenbedrijven toenemen.

Fietsers worden niet vergeten. De bestaande fietssnelweg langs de R4 wordt verbreed, vernieuwd en beter afgeschermd van het wegverkeer. Er komen ook geluidswanden om de impact op de omliggende woonkernen en het havengebied te verminderen.

Acht fasen tot zomer 2022

De hele ombouw verloopt in acht fasen en duurt volgens de huidige planning tot en met de zomer van 2022. Grote werven blijven niet zonder impact. Tijdens de werken verandert de verkeerssituatie voor de weggebruikers dan ook. Verkeer blijft wel in alle rijrichtingen mogelijk. Er worden geen wegen afgesloten of omleidingen ingesteld. Er komen bovendien maatregelen om de hinder maximaal te beperken. Maar het verkeer zal over versmalde rijstroken lopen en er zullen snelheidsbeperkingen gelden.

Opwaardering R4 en Tractaatweg

De werkzaamheden passen in de opwaardering van de R4-ringweg rond het hele havengebied in het Belgische deel van North Sea Port. De R4 is daar zowel op de linker- als op de rechteroever van het Zeekanaal Gent-Terneuzen de belangrijkste verkeersader voor het wegverkeer. Om de doorstroming te verbeteren en files te vermijden zijn er in de voorbije decennia al verschillende verkeerspunten aangepast en staan er nog een aantal grote werven gepland.

In het verlengde van de Kennedylaan gebeurde hetzelfde op het Nederlandse deel van de Kanaalzone met de ombouw van de Tractaatweg tussen Terneuzen en Zelzate en de aanleg van de Sluiskiltunnel.

Blijf op de hoogte

Voor alle informatie over de fasering van de werkzaamheden en de jongste stand van zaken kun je terecht op de website over de werken op de R4.

Werken R4

Je kunt je ook inschrijven op de nieuwsbrief R4 West Oost.

Nieuwsbrief R4 West Oost 

Vragen of opmerkingen? E-mail naar info@r4wo.be of bel naar het nummer 0800 202 39 (enkel gratis in België).

Beeld: De Werkvennootschap