Nieuws

Verkeersplein aan Euro-Silo/R4-Oost in North Sea Port volledig open

Gepubliceerd op wo 1 jun 2022
Na 1,5 jaar werkzaamheden ging op dinsdag 31 mei het turboverkeersplein aan het kruispunt Euro-Silo/R4-Oost open. Hiermee kan het (haven)verkeer op dit drukke kruispunt op de rechteroever van het Gentse deel van North Sea Port vlot en veilig zijn weg vinden.

Sinds eind mei zijn er na anderhalf jaar geen werkzaamheden meer aan de rijbaan. De drie rijstroken in iedere richting werden volledig vrijgegeven en ook de tijdelijke signalisatie is verwijderd. Hiermee is de heraanleg van dit drukke kruispunt in het havengebied een feit. 

De juiste rijstrook kiezen 

Verkeer moet nu voorsorteren en kiest voor het oprijden van het verkeersplein de juiste rijstrook om zo vlot te kunnen doorrijden.
Vrachtwagens krijgen ook meer ruimte en kunnen grotere draaicirkels nemen, wat voor een vlotte en veiligere doorstroming zorgt. Slimme verkeerslichten detecteren de hoeveelheid verkeer en voorkomen onnodige wachttijd.
Voor de fietsers werd de fietssnelweg vernieuwd en verbreed. 

Vlot en veilig het havengebied in- en uitrijden 

Met het turboverkeersplein – het eerste in België – kan het verkeer hier vlot het havengebied in- en uitrijden. Er ontstaat een veilige kruising in de richting van de R4 naar Zelzate en de Nederlands-Belgische grens, in de richting van Gent en naar de belangrijke autosnelwegen E40 en E17. 

Het heraangelegde kruispunt zorgt ook voor een veilige verbinding tussen de woonkernen, wat de leefbaarheid in de omgeving verbetert. 

In de zomer volgen de plaatsing van de geluidsschermen en de afwerking van de groenzones. 

Herinrichting R4 West en Oost: blijf op de hoogte 

De R4 is de ringweg rond het Gentse deel van het havengebied van North Sea Port. Maar liefst 18 knooppunten worden aangepakt en heringericht om het auto-, vracht en fietsverkeer veiliger en vlot te laten verlopen en de leefbaarheid in de Gentse Kanaalzone te verhogen. De Werkvennootschap is de opdrachtgever.

Op de website R4WO vind je het volledige overzicht van de (geplande) werken.

Je kunt je ook inschrijven op de nieuwsbrief R4 West Oost.

Vragen of opmerkingen? E-mail naar info@r4wo.be of bel naar het nummer 0800 202 39 (enkel gratis in België). 

 

Beeld: De Werkvennootschap