Nieuws

Vervoer tussen havengebied Gent in North Sea Port en achterland voor grootste deel over binnenwateren

Gepubliceerd op di 10 jul 2018
Bij de bedrijven in North Sea Port worden goederen via zeeschepen aan- en afgevoerd. Een groot deel daarvan heeft een voor- of natransport naar het achterland. Uit jaarlijks onderzoek blijkt dat voor het havengebied van Gent nog steeds het grootste deel van dit vervoer via binnenvaart verloopt.

In 2016 was er een modal split van 55% van het vervoer met het achterland via binnenvaart, 34% via de weg en 11% via het spoor. In 2017 blijft deze verhouding gelijk: 54% via binnenvaart, 35% via de weg en 11% via het spoor. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar het gebruik van alle vervoersmogelijkheden met het achterland in 2017 dat North Sea Port uitvoerde.

Door de ruime groei van de goederenoverslag via zeevaart in 2017 en het gelijk blijven van de verdeling tussen de vervoersmogelijkheden, betekent dit ook een groei bij de totaaltonnages van deze modi. De doelstelling voor de modal split staat vandaag nog steeds op 50% binnenvaart, 35% wegtransport en 15% spoor (2020). Hieraan is voor 2 modi reeds voldaan, enkel het spoor hinkt nog achterop.

Multimodale haven

North Sea Port is door haar ligging in West-Europa en haar infrastructuur een multimodale haven. Goederen die de haven binnenkomen, worden verder vervoerd met zeeschepen, binnenschepen, per trein, per truck en zelfs per pijpleiding. Die mix van mogelijkheden is een sterke troef.

Onderzoek in hele havengebied

Voor het havengebied Gent in North Sea Port wordt al enkele jaren nagegaan hoe goederen naar de bedrijven in de haven worden aan- en afgevoerd vanuit en naar het achterland. Zo wordt het verkeer in kaart gebracht van de bedrijven met een goederenoverslag via zeevaart van minstens 20.000 ton per jaar. De recentste cijfers gaan over het jaar 2017.

Deze modalsplitenquête werd de voorbije maanden voor het laatst afgenomen voor het havengebied van Gent alleen. De eerste voorbereidingen zijn ondertussen getroffen om begin 2019 de bedrijven in het hele havengebied van North Sea Port te bevragen.