Visie en waarden

North Sea Port doet niet aan bandwerk, maar plaatst de vraag van de bedrijven en stakeholders altijd centraal. Vanuit een nauwe betrokkenheid en flexibiliteit stelt ze alles in het werk om op maat te werken. Dankzij een ge├»ntegreerde dienstverlening ondersteunt en stimuleert ze waar mogelijk en waar nodig. Ze denkt mee en creëert kansen. Zo zorgt North Sea Port voor groei en ontwikkeling, van bedrijven, partners én de maatschappij.

De visie van North Sea Port luidt als volgt:

‘Als een nieuwe haven in de Europese top, door kwalitatief hoogstaande dienstverlening de nieuwe regio laten groeien in duurzame economische bedrijvigheid met hoge toegevoegde waarde.’

De medewerkers dragen North Sea Port uit door de volgende waarden toe te passen:

  • Klantgerichtheid
  • Samenwerkingsbereidheid
  • Organisatiebetrokkenheid / engagement
  • Efficiëntie en resultaatgerichtheid
  • Innovatiegerichtheid, creativiteit en oplossingsgerichtheid
  • Wendbaarheid en slagvaardigheid