Nieuws

Vlaams minister-president Jambon en staatssecretaris Knops brengen werkbezoek aan grensoverschrijdende North Sea Port District

Gepubliceerd op di 13 jul 2021
Maandag 12 juli brachten Vlaams minister-president Jan Jambon en de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops een werkbezoek aan het North Sea Port District. Met het bezoek willen de Vlaamse en Nederlandse regering de grensoverschrijdende samenwerking versterken.

Samenwerken aan grensoverschrijdende kansen in North Sea Port

Het bezoek was afgesproken tijdens de laatste Vlaams-Nederlandse Top. Vlaanderen en Nederland werken nauw samen aan de vele grensoverschrijdende kansen in het havengebied. Centraal in het gebied ligt de zeehaven North Sea Port, goed voor 100.000 (in)directe arbeidsplaatsen, een toegevoegde waarde van 12,5 miljard euro en behorend tot de top van de Europese zeehavens. Daarmee is het een belangrijk economisch industrieel cluster voor Nederland en Vlaanderen. In het North Sea Port District dat rondom de haven is gevormd, hebben de drie Zeeuwse gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Borsele, de Oost-Vlaamse gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent en de provincies Zeeland en Oost-Vlaanderen de krachten gebundeld. Dit heeft zijn weg gevonden naar een grensoverschrijdend werkplan met ambitieuze doelstellingen.

Kennismaking ambities grensoverschrijdende energietransitie

Vlaams minister-president Jan Jambon en staatssecretaris van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties Raymond Knops werden geïnformeerd over de ambities die de industriële regio heeft. Een regio die zich kenmerkt door overheden, maatschappelijke partners, haven en industrie die grensoverschrijdend samenwerken. Het Deense energiebedrijf Ørsted presenteerde de kansen voor de regio met groene energie en de bewindspersonen brachten een bezoek aan Zeeland Refinery in Vlissingen en Borssele. Tevens bezochten ze de Steelanol-site voor duurzame ethanol van ArcelorMittal in de Gentse Kanaalzone. Zij werden door het chemiebedrijf Dow en de staalfabriek ArcelorMittal geïnformeerd over de kansen én belemmeringen van grensoverschrijdende samenwerking voor de industrie om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Jan Jambon en Raymond Knops hebben in het hele havengebied de kansen voor de industrie over de grens kunnen bekijken. Economische groei en klimaatplan gaan hierbij hand in hand.”

Gezamenlijke agenda maatschappelijke uitdagingen

De haven, overheden en industrie in de grensoverschrijdende regio bouwen de komende jaren de internationale concurrentiekracht en duurzame groei van het industrieel havencomplex verder uit. Ze gaan intensief aan de slag om de energietransitie en de omslag naar een meer circulaire economie te versnellen. Ook wordt in de regio samengewerkt aan het versterken van de arbeidsmarkt. De bewindslieden werden ook geïnformeerd over de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit in en rondom het havengebied. Grensoverschrijdende initiatieven waarmee de kwaliteit van de woon- en leefomgeving rondom de haven in Zeeland en Vlaanderen wordt verbeterd. In het North Sea Port District komen al deze grensopgaven samen. Energie-infrastructuur, spoorinfrastructuur en een pijpleidingennetwerk zijn ook grensoverschrijdend, belangrijke voorwaarden.

Versterking samenwerking Nederland en Vlaanderen

De overheden, haven en bedrijven werken waar mogelijk al ‘grens ontkennend’. Bij de uitvoering worden zij nog vaak met de verschillen als gevolg van die landgrens geconfronteerd. Alle partijen bepleiten bij de twee bewindslieden om ook de komende jaren nog sterker in te zetten op een gemeenschappelijk beleid én maatwerk bij de inzet van nationale en Europese instrumenten en fondsen. Een boodschap waar zowel in Vlaanderen als Nederland veel belang aan wordt gehecht.

Over North Sea Port
North Sea Port is het 60-kilometer-lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee, over Terneuzen tot Gent - 32 kilometer landinwaarts in België. Als centraal gelegen knooppunt in West-Europa staat de haven voor multimodaal vervoer (zeevaart, binnenvaart, spoor, vrachtwagen en pijpleiding) en een veelheid aan goederensoorten.
North Sea Port is met 12,5 miljard euro toegevoegde waarde de nummer drie van de Europese havens. Inzake goederenoverslag neemt het met 61,5 miljoen ton de negende plaats in van de havens in Europa. Het havengebied telt 525 bedrijven en creëert (in)directe werkgelegenheid voor 100.000 mensen.