Voertaal Scheldegebied

Gebruik van het Nederlands of Engels is een verplichte voorwaarde bij onderlinge communicatie tussen vaarweggebruikers in het Scheldegebied en met de verkeersleiding. Het niet naleven hiervan is een strafbaar feit. De verplichte voertaal draagt bij aan de veiligheid op de rivier. De Westerschelde is één van de drukst bevaren wateren ter wereld. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als bemanningen van verschillende schepen elkaar niet begrijpen.

De laatste jaren heeft de haven de traditie dat heel wat binnenvaartcruiseschepen in Gent halt houden. De cruises brengen jaarlijks zowat 20.000 passagiers tot in Gent. Een groot deel van de binnenvaartcruiseschepen komt uit Duitsland en Zwitserland. De kapiteins en schippers spreken uiteenlopende talen. Wanneer ze North Sea Port bezoeken, zijn ze echter verplicht om ofwel in het Nederlands ofwel in het Engels te communiceren wat scheepvaartbegeleiding betreft.

Gezamenlijke Bekendmaking

In 2011 publiceerden de Nederlandse en de Vlaamse overheden een Gezamenlijke Bekendmaking over de voertalen voor binnenvaartpassagiersschepen in het beheersgebied (de Westerschelde, het Kanaal Gent-Terneuzen en de Schelde tot Antwerpen) van de Gemeenschappelijke Nautische Autoriteit. Deze bekendmaking bepaalt dat Nederlands of Engels de te gebruiken voertalen zijn bij communicatie via de marifoon met de verkeerscentrales en andere schepen.

Op de website van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer vind je meer informatie over onder meer de verplichte voertaal en marifoonblokindeling.

Veiligheid

Om de veiligheid van de passagiers te verzekeren, is het noodzakelijk dat de kapitein of schipper één van deze voertalen beheerst. Er hebben zich in het verleden immers enkele gevaarlijke verkeerssituaties voorgedaan met als oorzaak een onvoldoende talenkennis. Daarom wordt nu nadrukkelijk gevraagd dat de kapitein of schipper aan boord voldoende Nederlands of Engels begrijpt en spreekt. Dit is ook zo vastgelegd in meerdere Nederlandse en Belgische scheepvaartreglementen.

Bekijk hieronder de flyer die uitgedeeld wordt aan binnenvaartpassagiersschepen. Hierin staat ook de originele tekst uit het Belgisch Staatsblad in drie talen (Nederlands, Engels en Duits).