Nieuws

Voortaan één keer havengeld betalen in hele havengebied van North Sea Port

Gepubliceerd op do 26 nov 2020
Vanaf 1 januari 2021 betalen zeeschepen die aanmeren in North Sea Port nog maar één tarief voor het hele grensoverschrijdende havengebied. Wie meer goederen aan de haven bindt en duurzaam is, wordt extra beloond. De tarieven worden in 2021 en 2022 niet geïndexeerd.

Of een zeeschip nu in Vlissingen komt, of in Terneuzen of Gent, dat maakt vanaf 1 januari 2021 niet langer meer uit voor wat de tarifering betreft. Zeeschepen betalen nog maar één keer voor toegang tot de haven, het gebruik van de haveninfrastructuur en het goederenvolume, ongeacht waar in het gebied men wil aanmeren.

Basisticket toegang haven

Elk zeeschip dat de haven bezoekt, betaalt vanaf dan één basisprijs op basis van het brutotonnage van het schip. Dit ‘Basisticket’ geeft schepen en klanten een vlotte en efficiënte toegang tot de haven, voor onder meer het aanmeren en het verblijf in de haven, het gebruik van het haveninformatiesysteem, de nodige diepgang, en toegang tot de sluisplanning in Terneuzen.

Naast het basistarief wordt er ook een tarief voor het totale goederenvolume gehanteerd. Voor de diverse soorten goederen worden verschillende prijzen gebruikt. Hier zijn kortingen mogelijk. Hoe meer goederen havengebruikers naar de haven brengen, hoe meer korting ze krijgen. Schepen die voldoen aan de eisen voor groene schepen van de ‘Environmental Ship Index’ (ESI) worden ook beloond met een korting op het basisticket.

Transparant en administratieve vereenvoudiging

Het havenbedrijf hanteert bij de herziening een aantal uitgangspunten en principes, in overeenstemming met wat Europa vraagt: de eengemaakte tarieven verhogen de financiële transparantie, ze bieden eenvoud, ze zorgen voor eenvormigheid voor de havengebruikers met minimale individuele afwijkingen, en ze staan voor het hanteren van een gelijk speelveld binnen North Sea Port.

Iedere havengebruiker binnen een bepaald segment betaalt zo evenveel. Havengebruikers ontvangen bovendien maar één factuur voor het hele havengebied in plaats van twee, wat scheelt voor de administratieve afhandeling.
Het havenbedrijf betrok reeds vroeg en intens havengebruikers en bedrijven bij de totstandkoming van de nieuwe tarieven. Na de invoering zal er met tussenpozen geëvalueerd worden. Voor 2021 en 2022 wordt er alvast geen inflatiecorrectie toegepast.

Mijlpaal in fusie

Met de nieuwe eengemaakte tarieven voor het hele havengebied biedt North Sea Port zich voor schepen en klanten echt als één geheel aan. Het havenbedrijf bereikt hiermee een belangrijke mijlpaal van de fusie. Bij de fusie op 1 januari 2018 kondigde North Sea Port immers aan in te zetten op één tarifering voor havengelden voor het hele havengebied. Want schepen moeten soms twee facturen afhandelen. Bovendien zijn er verschillende tariferingen, kortingen en berekeningswijzen voor het Zeeuwse en het Gentse deel van het havengebied. Vanaf 1 januari 2021 maakt het havenbedrijf daar komaf mee.

Bekijk hier de 'Tarieven en Voorwaarden'