Voorwaarden en documenten

North Sea Port is verantwoordelijk voor de orde en veiligheid in de haven. Hiertoe is een aantal verordeningen en voorwaarden opgesteld, zoals de Havenverordening en de Algemene Voorwaarden.

Een overzicht van alle documenten, voorwaarden en tarieven vindt u bij Tariefreglement en Inkoopvoorwaarden.

Verplichte voertaal Scheldegebied

Gebruik van het Nederlands of Engels is een verplichte voorwaarde bij onderlinge communicatie tussen vaarweggebruikers in het Scheldegebied en bij communicatie met de verkeersleiding. Het niet naleven hiervan is een strafbaar feit.

De verplichte voertaal draagt bij aan het waarborgen van de veiligheid op de rivier. De Westerschelde is één van de drukst bevaren wateren ter wereld. Gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als bemanningen van verschillende schepen elkaar niet begrijpen.

Op de website van het Gemeenschappelijk Nautisch Beheer kunt u meer informatie vinden over o.a. de verplichte voertaal en marifoonblokindeling.

Website Gemeenschappelijk Nautisch Beheer