Nieuws

Wegwerkzaamheden in Oostakker en omgeving havengebied: blijf op de hoogte van de bereikbaarheid van North Sea Port

Gepubliceerd op di 23 jun 2020
Er staan heel wat weg- en rioleringswerkzaamheden op stapel in de omgeving van Oostakker en de rand van Gent. Via de website oostakker.boost.gent blijf je op de hoogte van de bereikbaarheid van het havengebied in het zuidelijkste deel van North Sea Port.

Op de website van BOOST vind je onder meer een overzichtskaart, een tijdlijn met de lopende werven, info over de bereikbaarheid en de verwachte hinder en de voorziene omleidingen en aanrijroutes. Zowel voor voetgangers, fietsers, automobilisten als gebruikers van het openbaar vervoer. Handig voor als je uit de omgeving van Oostakker, de Dampoortrotonde en het noordoosten van Gent van en naar het havengebied van North Sea Port moet. De website wordt frequent geüpdatet. Je kunt bovendien updates ontvangen en een vraag stellen aan de partners.

Hinder beperken

In Oostakkerdorp en op andere plaatsen in het noordoosten van Gent vinden momenteel weg- en rioleringswerkzaamheden plaats. De komende maanden zullen er nog meer werkzaamheden opstarten. Die hebben impact op de bereikbaarheid van bedrijven in het havengebied van North Sea Port. Om de hinder van deze gecombineerde werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken, slaan de betrokken partners de handen ineen onder de naam Boost - Bereikbaar Oostakker. De werven worden wat betreft timing op elkaar afgestemd, er komen bovenlokale omleidingen voor doorgaand verkeer en de bereikbaarheid van onder meer de bedrijven wordt gegarandeerd.

Werkzaamheden rond het havengebied

Investeren in meer veiligheid en comfort voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten, daar draait het bij de werken om. Zo maken de werkzaamheden in Oostakkerdorp - dat vlak naast het havengebied ligt - wonen, winkelen en wandelen aantrekkelijker. De huidige werkzaamheden onder het wegdek van de Vliegtuiglaan (naast het Grootdok, vlak bij de Weba en Decathlon) en onder de nabijgelegen Victor Braeckmanlaan zorgen dan weer voor een betere regenwaterafvoer.

Dit najaar wordt de bereikbaarheid van Volvo Trucks, zowel voor fietsers als automobilisten, aangepakt met de werkzaamheden aan de Smalle Heerweg en de Drieselstraat. Aan de Dampoortrotonde starten voorbereidende werkzaamheden om de stadsring naar de Afrikalaan en de Koopvaardijlaan – richting het Grootdok in de haven - te verleggen. En in het voorjaar van 2021 wordt het kruispunt ter hoogte van Euro-Silo en de R4 in de haven omgebouwd zodat het verkeer nadien vlotter en veiliger kan circuleren.

Website BOOST

Boost is een samenwerking van de Stad Gent met Agentschap Wegen en Verkeer, De Werkvennootschap, watermaatschappij FARYS, sogent en netbedrijf Fluvius. Ook De Lijn, De Vlaamse Waterweg, Aquafin, North Sea Port en Brandweer Gent schuiven mee aan tafel.