Nieuws

Werkzaamheden in Gent brengen tijdelijke verkeershinder aan zuidrand North Sea Port: tussen Dampoort en Grootdok

Gepubliceerd op ma 23 nov 2020
In de week van 23 november starten in Gent nieuwe werkzaamheden op belangrijke toegangswegen naar North Sea Port. De Koopvaardijlaan gaat op de schop voor nutswerken.

Op diezelfde as tussen stad en haven leiden andere werkzaamheden tot een weeklange sluiting van het kruispunt tussen Vliegtuiglaan en Afrikalaan.

As Dampoort – Grootdok: beperkte hinder

De werken aan de Koopvaardijlaan in Gent, op de as tussen het verkeersknoppunt Dampoort en het Grootdok in North Sea Port, duren tot maart 2021. Zij hebben vooral betrekking op de aanleg van nieuwe nutsleidingen (tot eind januari) en de aansluiting van de omliggende woningen en gebouwen (van januari tot maart). De werken vinden in verschillende stappen plaats. Die zijn te volgen via www.wegenenverkeer.be/dampoort en via de digitale nieuwsbrief van het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer. Tijdens deze werkzaamheden is autoverkeer in de twee richtingen over de Koopvaardijlaan mogelijk. De hinder blijft beperkt.

Volgend jaar staan werken gepland aan de Dampoort zelf. Dan krijgt de Vliegtuiglaan (aan het Grootdok) een volwaardig nieuw kruispunt voor een vlotte aansluiting op de Dampoort en een verhoogde veiligheid voor alle weggebruikers.

Eén week omleiding aan Vliegtuiglaan

De werken aan de Vliegtuiglaan, in het verlengde van de R4-Kennedylaan op de rechteroever van het zeekanaal Gent-Terneuzen, gaan intussen in een nieuwe fase: de asfaltering van de rijweg tussen de rotonde aan de Port Arthurlaan en de tunnel richting Zelzate.

Tijdens deze werkzaamheden gaat het kruispunt tussen de Vliegtuiglaan (aan de winkelcomplexen van Weba en Decathlon) en de Afrikalaan (tussen het Grootdok en Dampoort) voor een paar dagen volledig dicht. Alle verkeer richting Vliegtuiglaan en haven vanaf de Dampoort wordt omgeleid. Die omleiding zal in principe één week duren, onder voorbehoud van onverwachte weersomstandigheden.

Personenwagens en vrachtwagens kunnen ook niet meer van de Vliegtuiglaan naar de Afrikalaan afslaan richting Dampoort. Voor het verkeer dat van de rotonde aan de Port Arthurlaan komt, blijft wel één rijstrook open richting Kennedylaan en Zelzate.

Beterschap op komst

De hinder door wegenwerkzaamheden aan de zuidrand van North Sea Port neemt zo tijdelijk weer even toe. Met het uitvallen van Meulestedebrug, na een aanvaring door een binnenschip, was al een belangrijke verkeersas van en naar de haven afgesloten. 

Maar de werken bieden ook uitzicht op een verbeterde verkeerssituatie op het raakpunt tussen stad en haven in Gent. Zo past de werf aan de Koopvaardijlaan in de aanleg van de Verapazbrug. Die brug over het oude Handelsdok zal voor vlotter verkeer zorgen in de hele zone aan de zuidrand van North Sea Port. De Dampoort en de nabij gelegen Muidewijk wordt dan ontlast van wagens en vrachtwagens die van en naar het havengebied moeten. De bouw van de Verapazbrug start in de zomer van 2021.

Volg de diverse werkzaamheden

Een overzicht van alle werken in het zuiden van North Sea Port – dus noorden en het oosten van Gent - is te vinden op de website oostakker.boost.gent. Op die website kun je je inschrijven op een nieuwsbrief voor het laatste nieuws over alle werven in die zone.