Nieuws

Eerste Circular Industry Day brengt de circulaire industrie in North Sea Port samen

Gepubliceerd op di 16 mei 2023
Vandaag 16 mei vond in Vlissingen de eerste Circular Industry Day plaats, georganiseerd door North Sea Port en Smart Delta Resources. Voor het eerst werden bedrijven, overheden en kennisinstellingen bijeen gebracht die samen de circulaire economie in de regio willen realiseren.

Bij tal van bedrijven in North Sea Port staat de circulaire economie hoog op de agenda om de haven op een duurzame wijze te ontwikkelen en een klimaatneutrale haven te realiseren tegen 2050. De ontwikkeling van een circulaire economie vraagt om een intensieve samenwerking. Om deze samenwerking, over de landsgrens heen, te versterken brachten North Sea Port en Smart Delta Resources bedrijven, overheden en kennisinstellingen samen op de eerste Circular Industry Day – een uniek momentum.

Circulair ondernemen in North Sea Port biedt enorme mogelijkheden voor alle sectoren. In de circulaire economie worden rest-, afval- en energiestromen immers een nieuwe grondstof. Door samenwerkingen tussen bedrijven te creëren en materialenstromen te optimaliseren, ontstaat een circulair ecosysteem waarin grondstoffen hergebruikt worden. 

De voorzitters van Smart Delta Resources Nederland en Flanders, respectievelijk Anton van Beek en Manfred Van Vlierberghe: “De industrieën die in Smart Delta Resources samenwerken zijn divers en behoren tot de innovatieve wereldtop. Het zijn bedrijven die iedereen voorzien van producten die we elke dag gebruiken. De industrie moet wel schoner gaan produceren. We willen dat hier in de havenregio doen. Wij nemen graag een voortrekkersrol en durven in te zetten op de essentiële samenhang van circulaire economie en energietransitie.”

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Het havenbedrijf wil tegen 2025 een clusterruimte van 150 hectare voor circulaire projecten beschikbaar hebben en minstens 10 innovatieve circulaire activiteiten met innovatieve technologieën of processen aantrekken. Die activiteiten moeten complementair zijn aan de zeven speerpuntsectoren uit ons Strategisch plan opdat deze toekomstgericht blijven: chemie, staal, bouwmaterialen, energie, automotive, voeding en (vee)voeder, en logistiek met toegevoegde waarde.”

Circulaire industrie-activiteiten in de regio 

Vele havens in Europa zetten zich in voor het aantrekken van circulaire projecten. North Sea Port heeft hier echter een voorsprong: oude processen, waar bijvoorbeeld olie en kolen worden gebruikt, worden al afgebouwd. North Sea Port transformeert zich gefaseerd richting een circulaire economie.Op de Circular Industry Day werden heel wat circulaire activiteiten in beeld gebracht. Er wordt immers momenteel al heel intensief samengewerkt. Enkele voorbeelden:

Sagro verwerkt vrijkomende stromen tot nieuwe grondstoffen en producten en creëert daarmee duurzame leefomgevingen. Circulair slopen is daarbij al jaren onderdeel van het proces. Binnen het hoge hergebruikpercentage van maar liefst 98%, streven ze naar zoveel mogelijk één op één hergebruik. Die herbruikbare materialen worden benut in de circulaire bouwmarkt of voor toekomstige projecten.

Neste zet zich in om de circulaire economie te versnellen. Zo worden afval- en reststromen opgeslagen en voorbehandeld voordat ze in de raffinaderijen opgewerkt worden tot hoogwaardige hernieuwbare grond- en brandstoffen. Samen met Ravago plant Neste in Vlissingen de bouw van een industriële installatie, waarmee ze niet-recyclebare plastic afvalstromen omzetten in waardevolle eindproducten.

Enough heeft een fabriek gerealiseerd waarbij in het productieproces van duurzame eiwitten gebruik wordt gemaakt van de bio-raffinage bij Cargill. Zo wordt een zo duurzaam mogelijke bron van voedseleiwitten gerealiseerd. Door hun voedingsstromen circulair in te zetten, dragen Cargill en Enough bij aan een duurzamere toekomst.

Vlakbij Dow ligt Valuepark Terneuzen. Het Valuepark Terneuzen, een joint venture tussen Dow en North Sea Port, is bij uitstek de locatie waar nieuwe initiatieven een vestigingsplaats vinden. De nog beschikbare ruimte moet een broedplaats vormen voor nieuwe chemische processen gericht op hergebruik van huidige restproducten en het produceren van circulaire koolstof.

Dow Terneuzen exploiteert 16 chemische fabrieken, waaronder drie krakers van wereldklasse die de grondstoffen maken voor producten die we dagelijks gebruiken. Deze krakers kunnen alles kraken. Bijproducten van olie en gas, zoals nafta. Maar ook afval en biomaterialen. Krakers zijn de grootste recyclingmachines die er tegenwoordig zijn, die kunnen helpen richting een circulaire industrie.

Om bij te dragen aan een klimaatneutrale haven in 2050, ontwikkelen North Sea Port en ArcelorMittal samen het bedrijventerrein North-C Circular. Hiermee zullen economische activiteiten rondom het terugdringen van CO2-uitstoot van ArcelorMittal, de transitie van fossiel naar hernieuwbare grondstoffen, circulaire economie en samenwerkingen met bedrijven in de regio versterkt worden. 

Renewi geeft iedere dag nieuw leven aan gebruikte materialen. Van de 14 miljoen ton afval die ze jaarlijks verwerken, wordt 89% gerecycled of gebruikt voor energieherwinning. Op deze manier haalt Renewi de grondstoffen van morgen uit het afval van vandaag en dragen ze bij aan een duurzamere samenleving.