Scheepvaart

Duizenden zee- en binnenvaartschepen bezoeken jaarlijks North Sea Port, 24 op 24 uur. Door de toenemende activiteiten in de haven zal de scheepvaart de komende jaren wellicht blijven groeien. North Sea Port werkt steeds aan een betere maritieme toegang zodat de zeeschepen en de binnenvaartschepen vlot en veilig in het havengebied kunnen aan- en afmeren.

Maritieme toegang

De Westerschelde, die het havengebied doorkruist, biedt een open verbinding met de Noordzee, richting de internationale vaarroutes op de Atlantische Oceaan en de Baltische Staten. Dankzij de maximale diepte van 17 meter bereiken ook de grootste zeeschepen de haven. Het internationale scheepvaartverkeer brengt ook de noodzaak met zich mee om dezelfde voertaal aan te houden in het Scheldegebied: Nederlands of Engels. North Sea Port zorgt voor een vlotte en veilige doorgang, onder andere door gebruik te maken van het informatie- en communicatiesysteem Enigma+.

Zeevaart

Als zeehaven is North Sea Port toegankelijk voor zeeschepen van over de hele wereld, door de strategische ligging aan de Noordzee. De diepgang varieert van 17 meter in Vlissingen tot 12,5 meter in het Kanaal Gent-Terneuzen en in Gent, 32 kilometer landinwaarts. Bijna 9.100 zeeschepen meren jaarlijks aan in North Sea Port gaande van capesizers, kustvaarders, containerschepen over ro/ro-schepen en bulkschepen.

Binnenvaart

Door de centrale ligging in het West-Europese waterwegennet is North Sea Port een belangrijke verkeersader voor de binnenvaart in Europa. Alle naburige havens zijn vlot bereikbaar en het waterwegennetwerk reikt zover als tot aan de Zwarte Zee. Per jaar varen er zo'n 41.000 binnenvaartschepen North Sea Port binnen om te laden en te lossen. Daarvoor zijn allerlei voorzieningen in de haven beschikbaar om de doorvaart vlot te laten verlopen.

Beveiliging en veiligheid

North Sea Port zet in op een goede beveiliging en veiligheid. De International Ship & Port facility Security Code wordt hierbij uiteraard gehanteerd tot het nemen van maatregelen voor het beveiligen van schepen en havenvoorzieningen. North Sea Port monitort bovendien 24 op 7 alle activiteiten in het havengebied.

Haven Gezondheid

Door de toename van internationaal verkeer kunnen infectieziekten zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Wereldwijd wordt daarom meer aandacht besteed aan infectieziekten. In North Sea Port gelden hierbij horende procedures. 

Privacyverklaring inzake scheepvaart


Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang verwerken we bij North Sea Port de persoonsgegevens van alle havengebruikers. Dit doen we met de grootste zorg voor uw privacy en in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.