Startpagina

Slide with pictures

ga naar content

North Sea Port

Van Noordzee tot achterland

North Sea Port is het 60 kilometer lange grensoverschrijdende havengebied dat zich uitstrekt van het Nederlandse Vlissingen aan de Noordzee tot in Gent - 32 kilometer landinwaarts in België. Als centraal knooppunt in Europa dragen we multimodaliteit hoog in het vaandel. Ook onze veelheid aan goederensoorten maakt ons uniek. We verleggen grenzen, creëren waarde en hebben een impact op de wereldwijde handel. In ons havengebied is nog ruimte voor ontwikkeling en groei.

Over ons
Geografische kaart Europa

Multimodale haven

Een duurzaam net van transportmogelijkheden

Als multimodale haven verdeelt North Sea Port inkomende goederen van over de hele wereld via binnenvaart, spoorwegen, pijpleidingen en snelwegen naar het Europese achterland en daar voorbij. De langste spoorverbinding leidt tot in China. Voor bedrijven is die aansluiting op al die vervoersnetwerken en de mogelijkheid om voor elk vervoer de meest geschikte transportmodus in te schakelen een belangrijke troef. 

Getuigenissen

  • North Sea Port mikt op duurzame economische bedrijvigheid met hoge toegevoegde waarde. Zo draagt de haven actief bij aan de welvaart in zijn regio. Daan Schalck - CEO
  • North Sea Port denkt actief mee met zijn klanten en stakeholders, en creëert zo kansen voor groei en ontwikkeling voor iedereen die bij de haven betrokken is en voor haar aandeelhouders. Jan Lagasse - CEO