Privacyverklaring

Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen en taken van algemeen belang verwerken we bij North Sea Port de persoonsgegevens van alle havengebruikers. Dit doen we met de grootste zorg voor uw privacy en in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving.
Lees hier onze verklaring voor het verwerken van persoonsgegevens inzake scheepvaart.