Trade facilitation

North Sea Port zet zich in om snelle doorvoer van goederen in de haven te bewerkstelligen. Zo zijn er verschillende Grenscontroleposten en werken we nauw samen met klanten en (overheids)partners. Ook hebben we een groot netwerk van achterlandverbindingen. Hiermee bieden we bedrijven en klanten een vlotte en veilige mogelijkheid voor de aan- en doorvoer van producten in de Europese Unie.

Virtuele vrije handelszone

North Sea Port biedt, in samenwerking met diverse partners, de mogelijkheid vlot en veilig producten in en uit de Europese Unie te voeren. We zetten daarbij in op een one-stop-hub; alle expertise in ons havengebied wordt ingezet om de logistieke afhandeling en administratie voor goederen zo vlot en eenvoudig mogelijk in orde te maken. 

Internationale handel betekent juist vaak dat zich grenzen opgooien. Door de samenwerking met stakeholders, waaronder het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV), de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de Douane, wordt die harde grens in North Sea Port zo veel mogelijk weggewerkt. Ook biedt North Sea Port waar mogelijk voorzieningen en vergunningen om dit te realiseren. 

Indien er toch controles zijn, betekent dit een minimale impact op de supply chain. Hiermee komen we dichtbij de status van een 'free port' en creëren we een virtuele vrije handelszone. 

Heb je vragen of wil je meer informatie over Trade Facilitation in North Sea Port? Neem dan contact met ons op. 

Grenscontroleposten

In North Sea port zijn er Grenscontroleposten (GCP's) aanwezig, zowel in Nederland als België. Na inklaring in North Sea Port kunnen goederen vrij door de EU lidstaten reizen. Bekijk hieronder waar producten van dierlijke oorsprong (van buiten de EU) kunnen worden gecontroleerd.

Daarnaast biedt North Sea Port een uitgebreid professioneel netwerk van achterlandverbindingen, waarmee goederen op een duurzame en vlotte manier verder vervoerd kunnen worden. 

Contacten autoriteiten

Voor meer informatie kun je altijd contact opnemen met de bevoegde autoriteiten. 

Brexit

North Sea Port ondersteunt bedrijven die te maken hebben met de Brexit. Voor algemene informatie rond de Brexit, hulp of doorverwijzing naar rechtstreekse contactpersonen bij de desbetreffende instanties, kun je contact met ons opnemen. 

Ben je op zoek naar meer informatiebronnen voor Nederland en voor België? Bekijk dan de volledige Brexit-pagina met informatiebronnen en contactadressen.

Datadeling

Voor de import en export van goederen is het van belang om de juiste formaliteiten voor bijvoorbeeld terminals, datasystemen, douane en andere overheden op punt te hebben. Van belang is ook te weten waar de lading zit en welke reis een zeeschip aflegt en plant. North Sea Port werkt hiervoor samen met datadelingsplatformen in Nederland en België die deze processen met digitale diensten efficiënt kunnen ondersteunen. 

Multimodale haven

North Sea Port is een logistiek knooppunt, centraal in Europa. Door haar ligging in West-Europa en haar infrastructuur is het een echte een multimodale haven. North Sea Port ligt als diepzeehaven in de Hamburg - Le Havre Range, pal in het midden van West-Europa en langs de grote Noordzee-Rijn-Middellandse Zee en Noordzee-Baltische Zee corridors. 

North Sea Port ligt ook het op kruispunt van de Europese vervoersmogelijkheden. Hierdoor ontvangen we schepen van over de hele wereld en sluizen we goederen door naar Europa, en daar voorbij, via een uitgebreid netwerk van achterlandverbindingen. North Sea Port kiest steeds vaker voor vervoer via binnenvaart, het spoor, en pijpleidingen. Dankzij deze modal shift sparen we de verzadigde wegen en dragen we zorg voor het milieu.