Over ons

Veelzijdig, multimodaal, en met veel ruimte voor ontwikkeling. Dat is North Sea Port. We zijn een veelzijdige haven, omdat we zeer uiteenlopende soorten goederen via onze kades zien passeren. We zijn een multimodale haven, omdat we het achterland ontsluiten via allerlei transportmiddelen, met een sterke nadruk op binnenscheepvaart. En we bieden ruimte voor ontwikkeling, met nog meer dan 1.000 hectare bedrijventerreinen.

Waar ligt North Sea Port?

North Sea Port is een West-Europese haven die zich uitstrekt over meer dan 60 kilometer, 9.100 hectare en twee landen: België en Nederland. Door de ligging aan de Noordzee is de haven rechtstreeks bereikbaar voor zeeschepen, wat globale handel ten goede komt.

De centrale ligging in Europa maakt van North Sea Port een logistiek knooppunt waarlangs goederen vlot doorstromen naar alle hoeken van Europa. North Sea Port maakt ook deel uit van de vervoerscorridors Noordzee-Rijn-Middellandse Zee en Noordzee-Baltische Zee, die verzekeren dat goederen snel en efficiënt per spoor, weg en/of binnenvaart kunnen geleverd worden op hun eindbestemming.

De ligging, multimodaliteit en diversificatie in goederen maken van North Sea Port een belangrijke Europese haven: de derde belangrijkste wat betreft toegevoegde waarde en tiende op vlak van goederenverkeer.

Europese tophaven

 
nr. 9

binnen de Europese zeehavens
voor goederenverkeer

nr. 6

in de Hamburg - Le Havre range
voor goederenverkeer

nr. 3

12,7 miljard euro
toegevoegde waarde

Duurzame economische bedrijvigheid

North Sea Port mikt op duurzame economische bedrijvigheid. We dragen zo bij aan welvaart in de regio en genereren waarde voor onze omgeving en aandeelhouders. Door actief mee te denken met onze stakeholders creëren we kansen voor groei. Onze persoonlijke aanpak laat iedereen die bij de haven betrokken is toe zich te ontwikkelen.

  • 550
    bedrijven
  • 106.000
    jobs
  • 12,7 miljard euro
    toegevoegde waarde

Strategisch plan: Connect 2025

Met acht strategische programma’s onder de arm wil het havenbedrijf North Sea Port zich verder ontwikkelen als Europese haven. Het uitgangspunt van het strategisch plan is dat elke ontwikkeling van de haven past binnen het kader van economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat en een financieel gezonde basis. Deze drie opdrachten dienen elkaar in evenwicht te houden, aldus de aandeelhouders.

Wereldhandel

North Sea Port is als Europese tophaven wereldwijd actief met als 10 grootste handelspartners de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Brazilië, Canada, Zweden, Rusland, Noorwegen, Finland, Australië en Frankrijk.

Cijfers 2023

65,9 miljoen ton

goederenoverslag via zeevaart

61,5 miljoen ton

goederenoverslag via binnenvaart