Enigma+

Alle schepen die aankomen in of vertrekken uit North Sea Port moeten zich elektronisch melden in ENIGMA+. Niet alleen scheepsgegevens, maar ook reis- en ladinggegevens worden geregistreerd. Aan de hand van die gegevens worden onder andere de havengelden berekend volgens de tarieftabellen.

ENIGMA is ook een informatie- en communicatiesysteem tussen de diverse havengebruikers en wordt gebruikt om loodsen, bootmannen, slepers en andere diensten te bestellen. Benieuwd naar de aankomende en vertrekkende schepen? Kijk dan op de Enigma+ pagina. 

Enigma+

Het doen van elektronische meldingen kan via de website www.enigmaplus.eu. De meldingen dienen te geschieden met in achtneming van de hiervoor geldende publiekrechtelijke regelgeving, de ‘Regeling meldingen en communicatie scheepvaart’, alsmede artikel 11 van de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de havens van Terneuzen en Vlissingen. Berichtendefinities en protocollen hiertoe zijn volledig in het Havenmanagementsysteem geïntegreerd.