Nieuws

Europa onderstreept belang spoorontwikkeling in North Sea Port met subsidie van 3,4 miljoen euro

Gepubliceerd op wo 28 jun 2023
North Sea Port maakt samen met de spoorwegbeheerders ProRail en Infrabel werk van grensoverschrijdende spoorontwikkeling in de haven tussen Gent en Terneuzen. Europa benadrukt met een subsidie het belang van een duurzame, toekomstgerichte grensoverschrijdende spoorontwikkeling in North Sea Port.

Om de spoorontwikkeling tussen Terneuzen en Gent te realiseren, is er heel wat voorbereidend werk nodig: verder onderzoek voor de realisatie ervan en het opzetten van de betrokkenheid en participatie met de omgeving. Met deze financiële bijdrage kan de projectorganisatie Rail Ghent Terneuzen, bestaande uit ProRail, Infrabel en North Sea Port, deze volgende stap zetten.

“Het spoor tussen Terneuzen en Gent heeft ook al een toezegging van de Nederlandse overheid en de Belgische federale overheid van bijna 240 miljoen voor de gehele realisatie.” – Daan Schalck, CEO North Sea Port

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “Momenteel gaat al zo’n 10% van het goederenvervoer tussen de haven en het achterland via het spoor. Het spoor tussen Terneuzen en Gent heeft al een toezegging van de Nederlandse overheid en de Belgische federale overheid van bijna 240 miljoen voor de gehele realisatie. Met de toegezegde steun van Europa kunnen we er samen voor zorgen dat er met dit onderzoek wordt ingezet op duurzaam transport via het spoor in ons havengebied”.

Benoît Gilson, CEO Infrabel: “Dit project voor een grensoverschrijdende spoorontwikkeling in het havengebied heeft als doel het goederenvervoer per spoor te bevorderen en zo de modal shift, de omschakeling van weg- naar spoorvervoer, te ondersteunen. Samen met de andere infrastructuurprojecten en spoorinvesteringen wil Infrabel bijdragen aan duurzame en klantgerichte oplossingen in en rond North Sea Port. Havens zijn immers de motoren voor onze economie en mobiliteit en vormen dus een essentiële schakel in onze samenleving.”

Ook ProRail CEO John Voppen is blij met de extra financiering voor het internationale spoorgoederenvervoer. “Het spoorgoederenvervoer stopt natuurlijk niet bij de grens. Het gaat heel Europa door. Daarom is het ook goed om in onze planvorming en studies over de grenzen heen te kijken. En elkaar te versterken om de doelstellingen die we met elkaar hebben vastgesteld te behalen. Ik ben dus erg blij met deze ontwikkeling.”

Deel van Europese Green deal

De subsidie is toegekend door ‘The Connecting Europe Facility’ (CEF), als onderdeel van het versnellen van de duurzame modal shift op de transportnetwerken door Europa (het Trans-European Transport Network - TEN-T). Hiermee wordt een extra impuls gegeven aan het realiseren van de Europese Green Deal. De spoorontwikkelingen in North Sea Port passen hier perfect in, met de inzet op een duurzaam spoorvervoer, ook als alternatief voor wegvervoer. Naast een economische impuls voor de regio, draagt het spoor bij aan een goed en duurzaam vestigingsklimaat voor bedrijven.

Participatie met de omgeving

Het onderzoek naar de spoorontwikkelingen richt zich ook op participatie met de omgeving. Hiermee willen de partners zowel voor bedrijven, regio als omwonenden maatschappelijke en economische meerwaarde realiseren.

Eerder bleek al dat het huidige spoorvervoer in het havengebied verbetert met de volgende drie uitbreidingen:

  • Een nieuwe spoorlijn aan de oostkant van het Kanaal Gent-Terneuzen tussen het Nederlandse Axel en het Belgische Zelzate;
  • Een nieuwe spoorboog ten oosten van de Sluiskilbrug (Nederland);
  • Een spoorverbinding aan de noordkant van de sporen aan het Kluizendok richting Nederland (België).

Voorbereidende fase en betrokkenheid omgeving

De voorbereidende analyses gaan van start na de zomer van 2023. In deze fase zal de omgeving worden betrokken. ProRail en Infrabel gaan dan in gesprek met bewoners en organisaties in de omgeving. Aan het begin van de studiefase publiceert Infrabel een startnota en een projectnota en ProRail een Kennisgeving van het voornemen in Nederland. In deze documenten staat dan ook beschreven hoe de omgeving wordt betrokken.

www.railghentterneuzen.eu