Fusiehaven

De grensoverschrijdende haven North Sea Port bestaat sinds 1 januari 2018 en is ontstaan uit de fusie van het Nederlandse Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen) en het Vlaams/Belgische Havenbedrijf Gent.

Aandeelhouders

North Sea Port heeft acht publieke aandeelhouders. Langs Nederlandse kant zijn dat de provincie Zeeland (25%) en de gemeenten Borsele, Terneuzen en Vlissingen (elk 8,33%). Langs Vlaamse kant gaat het om de stad Gent (48,52%), de gemeenten Evergem (0,03%) en Zelzate (0,005%) en de provincie Oost-Vlaanderen (1,444%). De aandeelhouders worden betrokken en geïnformeerd in een aandeelhouderscommissie. Daarin zitten alle verkozenen van de gemeenteraden, de Nederlandse raden en staten en de provincieraden. Daarnaast vindt er structureel en bilateraal overleg met de aandeelhouders plaats. 

Toezichthoudend orgaan

Om toezicht te houden op de belangrijke beslissingen van North Sea Port, is er een toezichthoudend orgaan opgericht. Zowel de Nederlandse als de Vlaamse aandeelhoudersgroep dragen elk vier leden voor, waarvan er telkens maximum twee politiek actief zijn. 

Leden van het toezichthoudend orgaan

Voorzitter/ondervoorzitter

 • Sofie Bracke (voorzitter)
  (Schepen van Economie, Handel, Sport en Haven Stad Gent)
 • Pieter van Geel (vicevoorzitter)
  (Voorzitter Bestuur Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK)) 

Overige leden 

 • Wilfried Nielen
  (lid Gedeputeerde Staten Provincie Zeeland portefeuille: natuur en natuurbeleving, grensoverschrijdende samenwerking en Europa, Personeel & organisatie en Communicatie)
 • Stijn Ronsse 
  (CEO van CAPTURE)
 • Liesbeth Sinke
  (voormalig CFRO van BinckBank NV - (onderdeel SaxoBank))
 • Kees Weststrate 
  (wethouder Borsele)
 • Ann Vereecke 
  (Professor in Operations en Supply Chain Management aan Vlerick Business School en Universiteit Gent) 
 • Filip Watteeuw
  (Schepen van Mobiliteit, Publieke ruimte en Stedenbouw bij Stad Gent) 

Voor de vergoeding van de leden werd een beroep gedaan op de expertise van Guberna, het Instituut voor bestuurders. Deze organisatie heeft geadviseerd om de vergoeding te bepalen op basis van een marktconforme benchmark. Er wordt geopteerd voor een combinatie van een vaste vergoeding en een vergoeding per vergadering. 

 • De vaste vergoeding voor een onafhankelijk lid bedraagt bruto 10.000 euro per jaar. 
 • Per bijgewoonde vergadering wordt een extra vergoeding van bruto 2.500 euro betaald, met een maximum van 4 betaalde vergaderingen per jaar. 
 • De vergoeding voor onafhankelijke leden wordt aldus geplafonneerd op bruto 20.000 euro per jaar. 
 • Indien de voorzitter een onafhankelijk lid is, wordt aan deze persoon een extra vaste vergoeding van bruto 5.000 euro per jaar betaald. 
 • Voor de leden die een politiek mandaat bekleden, wordt geen vergoeding betaald. 

Maatschappelijke zetel en Havenhuis

De holding North Sea Port is gevestigd in het voormalige gemeentehuis van Sas van Gent, in het midden van het havengebied net op de grens van Nederland en België. Het Havenhuis in Gent – het Huis van de Vrije Schippers op de Graslei – fungeert als internationaal uithangbord.

Aantal medewerkers

Het havenbedrijf North Sea Port, dat de haven uitbaat, telt 250 medewerkers.

 

Aandeelhoudersstrategie

De acht publieke aandeelhouders van North Sea Port hebben in 2021 een aandeelhoudersstrategie vastgesteld. Hierin staan de strategische hoofdlijnen voor de komende vijf jaar. Er wordt beoogd dat de resultaten en plannen van North Sea Port op jaarlijkse basis getoetst worden met de aandeelhoudersstrategie. Uiteraard wordt ondertussen de dialoog tussen North Sea Port en de aandeelhouders voortgezet.

Het volledige rapport kun je hieronder nalezen.