North Sea Port Talent

Het project North Sea Port Talent zoekt oplossingen om vacatures bij bedrijven in en rond het havengebied North Sea Port sneller ingevuld te krijgen.

North Sea Port Talent steunt op de overtuiging dat de uitdagingen van de arbeidsmarkt binnen North Sea Port efficiënter kunnen worden opgelost als alle spelers aan beide kanten van de grens de handen in elkaar slaan, zowel ondernemingen, onderwijs, lokale overheden als middenveld- en brancheorganisaties. Het is namelijk niet de bedoeling elkaars vijver leeg te vissen, maar wel om samen meer zuurstof te pompen in de vijver zodat het aanwezige talent in de regio zich ten volle kan ontwikkelen voor en door de ondernemingen in de regio.

 

Grensoverschrijdende arbeidsmarkt

Het doel van North Sea Port Talent is het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt in het grensoverschrijdende havengebied beter op elkaar af te stemmen. We willen daarvoor inzetten op 2 trajecten. Het eerste traject is een verkennende oefening met de blik gericht op de middellange en lange termijn. Het tweede traject is meer hands-on en wil op korte termijn een aantal oplossingen uittesten. De pilootprojecten die een positieve impact hebben, zullen nadien worden geïmplementeerd door de partners bij de ontwikkeling van een grensoverschrijdend dienstverleningsmodel rond werk en opleiden.

Spoor 1- Middellange en lange termijn

We willen een grensoverschrijdend dienstverleningsmodel rond werk en opleidingen uitbouwen in de North Sea Port-regio. Dat zou het mogelijk maken om efficiënter op de arbeidsmarktnoden in te spelen door het aanbod aan te passen aan de noden van de ondernemingen uit de grensregio. Daarnaast zou een grensoverschrijdend model moeten toelaten dat stakeholders, zoals VDAB, UWV, WSP Terneuzen … hun aanbod beter op elkaar kunnen afstemmen en efficiënter een gezamenlijke grensoverschrijdende samenwerking op poten kunnen zetten. Binnen dit project streven we ernaar de haalbaarheid en de potentiële impact van zo’n grensoverschrijdend dienstverleningsmodel rond werk en opleiden in het havengebied te onderzoeken.

Inspiratie voor een dergelijke regio-overschrijdende samenwerking werd gevonden bij Aviato, het dienstverleningsmodel rond werk en opleiden op Brussels Airport.

Spoor 2 - Korte termijn

Omdat de arbeidsmarkt in de haven ook vandaag oplossingen zoekt, willen we binnen het tweede traject nagaan welke out of the box methodologieën op korte termijn een positieve impact kunnen hebben op de arbeidskrapte. Daarvoor worden een aantal concrete innovatieve pilootprojecten uitgetest. Een sterke focus zal liggen op STEM-jobs (STEM = Science, Technology, Engineering & Mathematics) en op kandidaten die minimaal in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs, idealiter een bachelorsdiploma. 

Dit project heeft voorts ook oog voor mobiliteit in de haven, waarbij we nagaan hoe we multimodaal woon-werkverkeer kunnen bevorderen.

Partners North Sea Port Talent

North Sea Port Talent ging van start op 19 april 2021 en loopt tot 31 december 2022. Interreg Vlaanderen-Nederland en de projectpartners investeren samen 810.000 euro in het project. Naast North Sea Port participeren de volgende partners in het project North Sea Port Talent: 
 

Interreg

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Om problemen in grensregio’s aan te pakken en grensoverschrijdende samenwerking binnen Europa te bevorderen, heeft de Europese Unie het Interreg-programma in het leven geroepen. Elke grensstreek binnen de EU kent een eigen Interreg-programma. Langs de grens tussen België en Nederland is Interreg Vlaanderen-Nederland het belangrijkste programma.