Veilig & doelgericht, dát is werken bij het Port Operations Team van North Sea Port.

Port Operations verzekert de veiligheid in ons havengebied en biedt ondersteuning aan klanten bij hun logistieke reis. Zo zorgt dit team voor een betrouwbare en tijdige afwikkeling van het scheepvaartverkeer. Daarnaast zorgen het team voor de verdere ontwikkeling van ons havengebied d.m.v. nautische aantrekkelijkheid, een optimale infrastructuur en havenveiligheid te realiseren.

Het leven bij Port Operations door de ogen van collega's Steven & Jolijn.

Coördination Centre: het kloppend hart van onze organisatie.

Als havenluitenant (België) of havencoördinator/verkeersleider (Nederland) werken in het Coördination Centre van North Sea Port betekent voortdurend alert zijn. We zoeken mensen die goed omgaan met onverwachte situaties zoals onvoorspelbaar weer, technische problemen op schepen en andere verstoringen die de scheepvaart kunnen hinderen. Daarnaast zijn onze collega's één voor één heel sterk in communicatieve vaardigheden die ze dagelijks nodig hebben in hun contact met schepen en andere klanten.

Onze beleidsmakers omtrent nautische- en veiligheidsthema's in the picture.

De afgelopen jaren hebben we een enorme interne beweging gemaakt met nog meer oog voor onze maatschappelijke rol in het veiligheidsdomein, waar onze adviseurs en experts in bijvoorbeeld havenveiligheid en -beveiliging mee voor instaan. Enerzijds omdat de verwachtingen van externe partners hier rond stijgen, anderzijds omdat we onszelf meer en meer bewust zijn geworden van het belang hiervan voor onze license to operate in de toekomst. 

Daarnaast hebben we ook een aantal nautisch adviseurs die onze organisatie voorzien van advies op vlak van verkeersmanagement, nautische havenveiligheid, technisch beleid en andere nautische aspecten.

Onze havenluitenanten, -coördinatoren/verkeersleiders, échte #grensverleggers
Het is van essentieel belang om problemen zoveel mogelijk te voorkomen in plaats van ze pas aan te pakken wanneer ze zich voordoen. Steven - Eerste Havenluitenant, 16 jaar in dienst

Van essentieel belang: onze kapiteinskamer.

In een goed functionerend coördination centre of kapiteinskamer werk je als team samen om alle informatie te beheren die nodig is voor een vlotte doorstroom van het scheepvaartverkeer. 

Hoe goed ons team van havenluitenanten en havencoördinatoren/verkeersleiders reageert op onvoorspelbare situaties bepaalt mee de efficiëntie van onze havenoperaties. 

Zo ontstaan er bijvoorbeeld tijdens vorstperiodes onveilige situaties waarbij de kaaien heel glad worden. Bootmannen moeten tot aan de rand gaan en dat levert gevaarlijke situaties op. Zonder kapiteinskamer loopt het scheepvaartverkeer in het honderd, missen we corrigerende maatregelen en wordt het een stuk moeilijker om de orde en veiligheid binnen onze haven te handhaven. 

Onze beleidsmakers op vlak van nautisch beleid en veiligheid werken in een wereld van diversiteit & dynamiek.

Bij North Sea Port ontvouwt zich een wereld van diversiteit en dynamiek, waar geen dag hetzelfde is. Als adviseur met een bepaalde expertise (bv. havenveiligheid, nautisch technisch beleid of gevaarlijke stoffen en milieu) breng je de publieke en private sectoren samen en sta je in contact met mensen uit verschillende werkvelden. Deze combinatie maakt werken bij North Sea Port en de havensector zo bijzonder.

Onze beleidsmakers, échte #grensverleggers.
Een crimineel stopt niet aan de grens, daarom werk ik vanuit onze rol als connector ook hard aan het wegwerken van grensbelemmeringen. Diensten met elkaar in verbinding brengen, zorgen dat er samengewerkt wordt en informatie, initiatieven en onderzoeken gedeeld worden. Jolijn - Adviseur Havenveiligheid, 7 jaar in dienst

Het belang van ons Coördination Centre.

In een wereld zonder havenluitenanten en havencoördinatoren/verkeersleiders zou de gezamenlijke denkwijze vanuit verschillende expertises in het Coördination Centre ontbreken. De nautische kennis die je daar opdoet, stelt het team in staat om situaties vanuit verschillende perspectieven te bekijken. 

De aanwezigheid op de kaaien zorgt ook preventief voor controle, waardoor personen met minder goede bedoelingen worden ontmoedigd. Zo garandeer jij de veiligheid van bedrijven en dienstverleners, zoals sleepdiensten en bootmannen.

Onze adviseurs en experts vormen mee het beleid.

Naast het essentieel belang van onze kapiteinskamer, kan North Sea Port ook niet zonder zijn adviseurs en experts in nautisch beleid en veiligheid. Onze havenkapiteinen worden dan ook bijgestaan door hen. Ze begeleiden en adviseren op elk (beleids)domein waar nodig. Denk bijvoorbeeld aan risico- en crisisbeheersing, incidentmanagement of havenbeveiliging. 

Onze adviseurs en experts zijn ook de schakel tussen publieke en private partijen om de werking van onze haven zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Zo werken onze adviseurs bijvoorbeeld samen met o.a. politiediensten, douane, gemeenten en andere havens om samen criminaliteit tegen te gaan.

Klaar om in te staan voor veiligheid & efficiëntie?

Ben jij er ook van overtuigd dat onze haven niet kan functioneren zonder het team Port Operations? Klaar om in te staan voor de veiligheid en efficiëntie van de meest veelzijdige haven van Europa? Solliciteer dan nu en kom mee aan boord bij North Sea Port.