Koppeling Portbase en Enigma+

In de scheepvaartwereld zijn vele (digitale) ontwikkelingen gaande. Eén daarvan is dat informatie tussen (port community) systemen onderling uitgewisseld moeten kunnen worden. North Sea Port wil op dit gebied ervaring opdoen en waar mogelijk samen met de havengemeenschap testen en door ontwikkelen. Een eerste stap is nu gezet met een koppeling tussen Enigma+ en Portbase. Vanaf 7 maart 2022 kunnen alle agenten gebruik maken van deze nieuwe efficiënte functionaliteit.

Elektronische melding in Portbase

Een eerste stap werd gezet met een proof of concept, waarbij Vopak en OVET samen met North Sea Port de koppeling tussen Enigma+ en Portbase hebben getest. Dit sloot aan bij de wens van Nederlandse agentschappen en rederijen.

De testperiode is nu succesvol afgesloten. In navolging daarvan kunnen vanaf 7 maart alle agenten een elektronische melding initiëren vanuit Portbase, die automatisch wordt doorgezet naar Enigma+. De melding kan gedaan worden voor de volgende gebieden:

  • North Sea Port Vlissingen
  • North Sea Port Terneuzen

Voor de afwikkeling van Douaneformaliteiten is er eveneens een automatische koppeling tussen Enigma+ en Portbase voor de ATA en ATD meldingen.

Efficiënter werken

Het voordeel voor de gebruikers is dat gegevens niet dubbel ingevoerd hoeven te worden. Wel dient de informatie gecontroleerd, aangevuld en bevestigd te worden. Daarnaast is door de melding te starten vanuit Portbase het efficiënter om douaneformaliteiten af te wikkelen.

Resultaten en tijdslijn

Met deze nieuwe ontwikkeling maken we een eerste stap om de elektronische meldplicht zo efficiënt mogelijk te houden en maken, met het oog op toekomstige ontwikkelingen. De koppeling wordt de komende periode verder uitgebreid zodat meer gegevens vanuit Portbase overgenomen kunnen worden door Enigma+, zoals: eerste prioriteit in agentenoverdracht, ISPS melding en waste melding.