Maritieme toegang

North Sea Port, gelegen langs beide oevers van de Westerschelde is via de Noordzee bereikbaar voor de wereldwijde scheepvaart. De Westerschelde biedt een open verbinding met de Noordzee en ligt dicht bij internationale vaarroutes. Dankzij de maximale diepte van 17 meter bereiken de grootste zeeschepen de haven.

Westerschelde: Vlissingen, Borsele en Braakmanhaven 

De Westerschelde is tijgebonden. North Sea Port is in Vlissingen en Borsele aan de Westerschelde bereikbaar voor schepen met een diepgang tot 17 meter. De Braakmanhaven, ook gelegen aan de Westerschelde, heeft een maximale diepgang van 12,1 meter. 

Kanaal Gent-Terneuzen 

Terneuzen en Gent is voor zeeschepen en binnenvaartschepen bereikbaar via het sluizencomplex in Terneuzen dat toegang geeft tot het kanaal Gent-Terneuzen. Dit rechte en brede kanaal verzekert de scheepvaart van een vlotte en snelle nautische toegang tot Terneuzen en tot in Gent, dat in het zuiden van North Sea Port ligt. 

Het niet-tijgebonden Kanaal Gent – Terneuzen is toegankelijk voor schepen met een diepgang van maximaal 12,5 meter. De Westsluis in Terneuzen kan schepen van 92.000 DWT (deadweight tonnage of draagvermogen) ontvangen, met een maximumlengte van 265 meter, een breedte van 37 meter en een diepgang van 12,50 meter. Tegen 2022 zal een nieuwe sluis gereed zijn die de middelste van de drie bestaande sluizen vervangt. Zo is North Sea Port klaar voor de toekomst om de steeds groter worden schepen goed te kunnen ontvangen.