Milieubeheer

North Sea Port streeft naar continue verbetering in duurzame bedrijfsvoering. Daartoe hebben we als fusiebedrijf ingezet op één milieumanagementsysteem waarin we de milieuaspecten van onze eigen processen monitoren en steeds verder verduurzamen. Het betreft het Port Environmental Review System (PERS).

Het verduurzamen van onze eigen processen doen we onder meer door het monitoren van de duurzame aspecten van uitgifte van terreinen en realisatie en onderhoud van infrastructuur. Dit doet North Sea Port ook voor scheepvaartmanagement. Met de uitkomsten streven we vervolgens naar verdere verduurzaming.

Port Environmental Review System

Het milieumanagementsysteem Port Environmental Review System is een creatie van EcoPorts, het belangrijkste netwerk van Europese Groene havens dat is geïntegreerd in ESPO.

PERS is ontwikkeld op maat van havenbedrijven om hen te ondersteunen bij het bereiken van doelstellingen rond naleving van de wetgeving, duurzame ontwikkeling en milieubescherming. Doordat deze werkwijze internationaal is erkend en door een onafhankelijke organisatie wordt gecertificeerd, kunnen de milieuprestaties binnen de benchmark van de Europese havens geëvalueerd en bijgestuurd worden.

Ontdek EcoPorts

Certificering in 2021

North Sea Port wordt in 2021 voorgedragen voor PERS-certificering.

Meer weten over het milieubeheer bij North Sea Port? Neem dan contact met ons op!

E-mail