Multimodale haven

North Sea Port is als logistieke draaischijf ontsloten via binnenvaart, wegvervoer, spoor en pijpleiding. Bedrijven kunnen zo een hele waaier aan goederen vlot importen en exporteren. North Sea Port heeft hier tal van oplossingen voor.
 

Modal split

Als multimodale haven verdeelt North Sea Port inkomende goederen van over de hele wereld via binnenvaart, spoorwegen, pijpleidingen en snelwegen naar het Europese achterland en daar voorbij. Voor bedrijven is multimodaliteit – de aansluiting op al die vervoersnetwerken en de mogelijkheid om voor elk transport de meest geschikte transportmodus in te schakelen – een zeer belangrijke troef. 

North Sea Port zet daarbij in op een 'modal shift' richting spoor, binnenvaart en pijpleidingen om de congestie en CO2-uitstoot die gepaard gaat met wegtransport verder te verminderen. De meest recente cijfers tonen aan dat de modal split in North Sea Port als industriële haven met een relatief groot marktaandeel aan binnenvaart en spoorvervoer, met name voor binnenvaart, een belangrijke bijdrage levert aan het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen. 

Binnenvaart 

North Sea Port ligt op het kruispunt van de Europese binnenwateren, zowel in de richting van Nederland en België als naar Duitsland in het oosten en Frankrijk in het Zuiden. Meer dan 60% van het vervoer tussen de haven en het achterland gaat via de binnenvaart. Deze unieke positie maakt dat North Sea Port een échte hub is voor vervoer over de binnenwateren en een duurzaam en efficiënt alternatief is voor wegvervoer. Heel diverse goederen worden over rivieren en kanalen vervoerd. Een stijgende markt is het bundelen van containers die vervolgens naar andere havens worden vervoerd per binnenschip. 

Wegvervoer

North Sea Port ligt op de kruising van de belangrijkste Europese snelwegen E17 (noord-zuid) met de E40 (west-oost). Goed uitgeruste autowegen rondom het havengebied zorgen voor de ontsluiting van kades en bedrijventerreinen. Momenteel gaat ruim een kwart van het achterlandverkeer via trucks. In de nabije toekomst willen we dit aandeel nog verder laten dalen. 

Spoor 

Heel wat kades en bedrijventerreinen zijn uitgerust met sporen en sporenbundels. North Sea Port sluit bovendien aan op het Europese spoornetwerk. Spoorwegvervoer biedt een gunstig alternatief voor wegvervoer. Momenteel worden bij North Sea Port 7 miljoen ton goederen per jaar per spoor vervoerd. Goed voor 10% van het vervoer met het achterland. 

Pijpleidingen

Binnen North Sea Port alleen al beweegt jaarlijks 15 à 16 miljoen ton via pijpleidingen. Er lopen studies om te bekijken hoe we het vervoer via pijpleidingen verder kunnen uitbreiden, en op die manier een extra alternatief kunnen bieden op vervoer via de weg. 

Terminals met regelmatige lijndiensten

North Sea Port biedt voor zeevaart vaste lijndiensten naar Midden- en Zuid-Amerika en bedient op het vlak van short sea bijna de gehele Middellandse zee en Europese kusten. Tevens is er een aantal binnenvaart- en spoorverbindingen. 

North Sea Port beschikt hiervoor over een veelvoud aan multimodale terminals. 

Raadpleeg via onderstaande link de lijndiensten en de multimodale terminals van North Sea Port.

EU Corridors 

North Sea Port is ideaal gelegen in West-Europa. De haven ligt op een aantal bekende transportcorridors in de Europese Unie: de Noordzee-Rijn-Middellandse Zee corridor (van Ierland tot het Zuiden van Frankrijk) en de Noordzee-Baltische Zee corridor. 

Living Lab Autonoom Transport Zeeland

Wij zijn trotse partner van het project Living Lab Autonoom Transport Zeeland. Dit project ontwikkelt een open innovatiesysteem waarin logistieke bedrijven, technologieaanbieders voor autonome voertuigen, wegbeheerders en kennisinstellingen gezamenlijk innoveren en experimenteren met autonome voertuigen met mixed traffic in real-life logistieke operaties en op de openbare weg.