Multimodale haven

North Sea Port is als logistieke draaischijf ontsloten via binnenvaart, wegvervoer, spoor en pijpleiding. Bedrijven kunnen zo een hele waaier aan goederen vlot importen en exporteren. North Sea Port heeft hier tal van oplossingen voor.
 

Binnenvaart 

North Sea Port ligt op het kruispunt van de Europese binnenwateren, zowel in de richting van Nederland en België als naar Duitsland in het oosten en Frankrijk in het Zuiden. Meer dan 50% van het vervoer tussen de haven en het achterland gaat via de binnenvaart. Deze unieke positie maakt dat North Sea Port een échte hub is voor vervoer over de binnenwateren en een duurzaam en efficiënt alternatief is voor wegvervoer. Heel diverse goederen worden over rivieren en kanalen vervoerd. Een stijgende markt is het bundelen van containers die vervolgens naar andere havens worden vervoerd per binnenschip. 

Wegvervoer

North Sea Port ligt op de kruising van de belangrijkste Europese snelwegen E17 (noord-zuid) met de E40 (west-oost). Goed uitgeruste autowegen rondom het havengebied zorgen voor de ontsluiting van kades en bedrijventerreinen. Momenteel gaat nog slechts 1/3 van het achterlandverkeer via trucks. In de nabije toekomst willen we dit aandeel nog verder laten dalen. 

Spoor 

Heel wat kades en bedrijventerreinen zijn uitgerust met sporen en sporenbundels. North Sea Port sluit bovendien aan op het Europese spoornetwerk. Spoorwegvervoer biedt een gunstig alternatief voor wegvervoer. Momenteel worden bij North Sea Port 7 miljoen ton goederen per jaar per spoor vervoerd. Goed voor een kleine 10% van het vervoer met het achterland. 

Pijpleidingen

Binnen North Sea Port alleen al beweegt jaarlijks 15 à 16 miljoen ton via pijpleidingen. Er lopen studies om te bekijken hoe we het vervoer via pijpleidingen verder kunnen uitbreiden, en op die manier een extra alternatief kunnen bieden op vervoer via de weg. 

EU Corridors 

North Sea Port is ideaal gelegen in West-Europa. De haven ligt op een aantal bekende transportcorridors in de Europese Unie: Rijn-Alpen corridor (van het noorden van Nederland tot in Italië), Noordzee-Middellandse Zee corridor (van Groot-Brittannië tot het Zuiden van Frankrijk) en de Noordzee-Oostzee corridor. 

Terminals met regelmatige lijndiensten

North Sea Port biedt voor zeevaart vaste lijndiensten naar Midden- en Zuid-Amerika en bedient op het vlak van short sea bijna de gehele Middellandse zee en Europese kusten. Tevens is er een aantal binnenvaart- en spoorverbindingen. Er is ook een vaste spoorverbinding van North Sea Port naar China. 

North Sea Port beschikt hiervoor over een veelvoud aan multimodale terminals. 

Raadpleeg via onderstaande link de lijndiensten en de multimodale terminals van North Sea Port.