Nieuws

North Sea Port zet mee de schouders onder de Vlaamse Green Deal Binnenvaart: transport via waterwegen wordt nog groener

Gepubliceerd op ma 26 jun 2023
Vergroening van de binnenvaart. Dat is het opzet van de Vlaamse Green Deal Binnenvaart die op vrijdag 23 juni officieel werd gelanceerd door Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters. North Sea Port is een van de trekkers en vele partners die hieronder de schouders zet.

Net als vele andere sectoren staat het goederenvervoer via binnenvaart voor een uitdaging van formaat: duurzame transities op Europees, nationaal én regionaal niveau, zoals emissiereductie, doelstellingen op het vlak van klimaat en luchtkwaliteit, duurzame mobiliteit en de modal shift naar duurzaam transport. Om de positie van de binnenvaart als toekomstbestendige transportmodus te vrijwaren, riepen De Vlaamse Waterweg nv, het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken, Port of Antwerp-Bruges, North Sea Port, de Federatie van de Belgische Binnenvaart, Vlaams Instituut voor de Logistiek (VIL) en Kenniscentrum Binnenvaart Vlaanderen de Vlaamse Green Deal Binnenvaart in het leven. 

Publiek-private samenwerking

Deze Green Deal is een publiek-private samenwerking tussen partijen die elk op hun eigen manier betrokken zijn bij vervoer via het water, gaande van individuele binnenvaartondernemers en rederijen over verladers, terminals, kennisinstellingen en overheidsactoren, tot financiële instellingen en technologiebedrijven. Het is een engagementsverklaring waar 79 partijen hun handtekening onder hebben gezet. De Green Deal moet zekerheid bieden aan de Vlaamse binnenvaartondernemers en moet een leidraad worden voor het beleid op korte en middellange termijn.

“Reeds nu al gaat 58% van het goederenvervoer vanuit North Sea Port naar het achterland via de binnenvaart. Dat is best wel uniek.” – Daan Schalck, CEO North Sea Port

Daan Schalck, CEO North Sea Port: “De Vlaamse Green Deal Binnenvaart past perfect bij North Sea Port als multimodale haven. We zijn gelegen op diverse Europese transportcorridors en beschikken over efficiënte achterlandverbindingen per spoor, binnenvaart, weg en pijpleidingen in alle windrichtingen. Als havenbedrijf zetten we samen met de bedrijven in op een toename van vervoer via binnenvaart en op meer regelmatige binnenvaartverbindingen. Reeds nu al gaat 58% van het goederenvervoer naar het achterland via de binnenvaart. Dat is best wel uniek in Europa en de wereld.”

Van engagement tot resultaat

De trekkers van de Green Deal Binnenvaart zullen de ondertekenaars de komende jaren betrekken bij allerhande overleggen, werkgroepen, bevragingen en proefprojecten. “Zo bieden we maatschappelijke milieu-uitdagingen het hoofd met behulp van onze troeven als regio: innovatie, creativiteit en ondernemerschap, met oplossingen die mee worden aangereikt en gedragen door de hele binnenvaartsector”, aldus minister Lydia Peeters. “We streven naar resultaten tegen 2026. Met name op het vlak van basisvoorwaarden voor vergroening qua financiering, regelgeving, mind shift in de keten en technologiekeuzes. Zo kunnen we de weg plaveien richting zichtbare impact naar 2030 en 2050 toe.” 2050 is hét moment waarop de effectieve vergroening gerealiseerd moet zijn, oftewel: het jaar waarin volgende de Europese klimaatdoelstellingen de binnenvaart (bijna) emissieneutraal zou moeten opereren.