Opruimen watergebonden calamiteiten

Bij watergebonden calamiteiten zoals vervuiling met olie, neemt een havengebruiker direct schadebeperkende maatregelen, om zo gevaar, schade of hinder te voorkomen.

Aanbieden opruimdiensten

Het (verder) opruimen na een calamiteit op het water, mag alleen uitgevoerd worden door dienstverleners die hiervoor een vergunning hebben. In het Kader Havendiensten vind je de regels en voorwaarden voor een dienstverlener om watergebonden calamiteiten binnen het havengebied in Gent op te mogen ruimen. 

Aanvraag vergunning

Via het onderstaande aanvraagformulier kan je een vergunning voor het opruimen van watergebonden calamiteiten aanvragen.

Voorwaarden havendienstverleners

Klantpartnerschap is voor ons een belangrijke waarde en die willen we terug zien in de verleende havendiensten in onze haven. In heel North Sea Port gelden dan ook voorwaarden en regels voor de dienstverleners die deze havendiensten willen aanbieden. Je kunt dit terug lezen in het 'Kader Havendiensten' voor North Sea Port locatie Gent.