Praktijklab Corrosie & Isolatie

In de grensregio Nederland-Vlaanderen vind je één van de grootste clusters aan procesindustrie ter wereld. Veel installaties zijn met 40 à 50 jaar echter relatief oud. Om de sterke concurrentiepositie van dit cluster te behouden heeft corrosiebestrijding een hoge prioriteit. In het Praktijklab Corrosie & Isolatie werkt North Sea Port met verschillende partijen samen om innovatieve en duurzame wijze corrosie te detecteren, voorkomen en repareren.

Het is daarbij cruciaal dat installaties optimaal, storingsvrij, veilig en met een minimale milieu-impact kunnen blijven functioneren.

Innovaties mogelijk maken

De projectgroep 'Praktijklab Corrosie & Isolatie' zet zich in om onderzoeken voor innovaties mogelijk te maken. North Sea Port faciliteert hierbij door de innovaties te toetsen op beschikbare assets. Voor North Sea Port is van belang: 

  • dat de resultaten van het onderzoek getoetst worden zodat ze gebruikt kunnen worden voor het beheren van de assets van North Sea Port. 
  • dat contacten met de grensoverschrijdende kennisorganisaties in de regio versterkt worden. 

Onderzoeksinfrastructuur

Om innovaties te kunnen testen en ontwikkelen die gericht zijn op preventie, detectie en reparatie van corrosie, is er behoefte aan fysieke onderzoeksinfrastructuur. Drie kennis- en onderwijsinstellingen staan in voor de realisatie hiervan.

  • Sirris zet bestaande infrastructuur in om onderzoek uit te voeren op een academische basis en ontwikkelt samen met projectpartners nieuwe infrastructuur voor veldtesten.
  • De Hogere Zeevaartschool realiseert een onderzoeksponton om onderzoek aan ‘natte’, watergebonden infrastructuur te kunnen uitvoeren.
  • Scalda begeleidt de praktische en uitvoerende kant van het onderzoek. Daarnaast wordt een basiscurriculum voor Corrosie- en Isolatietechnici ontwikkeld op hoger en middelbaar niveau. Na afloop van het project zal de infrastructuur integraal onderdeel blijven uitmaken van de deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen en zal het opgebouwde netwerk van bedrijven samen stappen blijven zetten om de corrosieproblematiek het hoofd te bieden.

Europese steun

Het project ‘Praktijklab Corrosie & Isolatie’ is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info: www.grensregio.eu

Projectpartners

Naast North Sea Port nemen de volgende projectparners deel: 

Sirris

Zeeland Refinery

Scalda

KAEFER Nederland

Xervon

Hogere Zeevaartschool Antwerpen