Nieuws

23 EU-ambassadeurs bezoeken North Sea Port in Zeeland

Gepubliceerd op wo 10 apr 2024
Op uitnodiging van de Belgische ambassade in Nederland kwamen 23 ambassadeurs van EU-landen op bezoek in het Zeeuwse deel van North Sea Port. Dit werkbezoek op woensdag 10 april stond in het teken van het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie.

De uitgebreide diplomatieke delegatie werd ontvangen door de CEO van North Sea Port Daan Schalck en de Commissaris van de Koning van Zeeland, Han Polman.

Koploper in de Europese energietransitie

In het grensoverschrijdende havengebied van North Sea Port zijn er heel wat investeringen waarmee de haven zich in Europa op het voorplan van de energietransitie zet. CEO Daan Schalck en CSO Maarten den Dekker lichtten tijdens een rondvaart in het havengebied in Vlissingen en Borsele de ambitieuze ontwikkelingen en initiatieven toe: de import van waterstof voor de industrie, de bouw in Vlissingen van het Prinses Elisabeth energie-eiland voor de Belgische kust, de bouw van waterstoffabrieken, de indrukwekkende offshore locaties voor de windmolenparken op zee – het zijn enkele voorbeelden van cruciale ontwikkelingen voor de energietransitie in Nederland, België en Europa. Deze duurzaamheidsambitie van North Sea Port en de noodzaak tot verdere samenwerking tussen Europese havens, industrie en overheden binnen Europa stonden centraal in de dialoog tussen de ambassadeurs en de directie van North Sea Port.

Anick Van Calster, ambassadeur van België in Nederland: “In het kader van de activiteiten van het lokale Belgische EU-voorzitterschap in Nederland sluit een bezoek aan de Europese haven North Sea Port naadloos aan bij prioritaire thema’s als energietransitie, duurzaamheid, mobiliteit en circulariteit. Bovendien is het een prachtig voorbeeld van grensoverstijgende samenwerking, die ongetwijfeld ook inspirerend kan zijn voor andere EU-lidstaten.”

North Sea Port als grensoverschrijdende haven en als voorbeeld voor grensoverschrijdende samenwerking in Europa, het zit als het ware in het DNA. Dit unieke belang en karakter van North Sea Port vormde de rode draad in het verhaal van Han Polman, de Commissaris van de Koning van de provincie Zeeland.

Han Polman, Commissaris van de Koning: “De Nieuwe Sluis vormt een belangrijke schakel in de ontwikkeling van de Europese TenT-verbinding Schelde-Seine, waarmee Zeeland de poort naar de rest van Europa vormt. Grensbelemmeringen pakken we met het Schakelpunt Vlaanderen-Nederland aan, dat een methodiek zal ontwikkelen om obstakels in grensoverschrijdende samenwerking weg te nemen.

Investeringen in internationale chemie

In North Sea Port zijn heel wat bedrijven actief in de chemie. Bij een daarvan, Dow Benelux, ging de delegatie op bezoek. In het Terneuzen Diamond Center kantoor gaf directeur Dow Benelux Tabita Verburg een toelichting over de strategie en investeringen van dit internationale chemiebedrijf. Dow Benelux is met meer dan 3.500 werknemers en 50 nationaliteiten de grootste werkgever in Zeeuws-Vlaanderen. Dow maakte inzichtelijk hoe het door chemie te verbinden met wetenschap en duurzame keuzes, bijdraagt tot het oplossen van de energie- en klimaatcrisis. Ook hier werd de noodzaak van Europese samenwerking uitgesproken.

Nieuwe Sluis verbindt Nederland, België en Frankrijk

Het bezichtigen van een van de grootste sluizen ter wereld, de Nieuwe Sluis, vormde de afronding van het bezoek. Na vijf jaar bouwen zal deze investering van de Vlaamse en Nederlandse overheid, North Sea Port en de Europese Unie in oktober van dit jaar officieel in gebruik genomen worden. Langs deze Nieuwe Sluis zullen dan grotere zeeschepen van de Westerschelde naar Terneuzen en Gent kunnen varen. Omgevingsmanager Harm Verbeek ging in op de bouw van de sluis, die samen met de twee aanpalende sluizen de Noordzeesluizen vormen.

Peter van Parys, COO van North Sea Port, lichtte toe dat de Nieuwe Sluis de centrale ligging van de haven op de Europese transportcorridors verder verstevigt. Het complex maakt immers deel uit van een belangrijke vaarroute in West-Europa tussen Rotterdam, North Sea Port en Parijs. De Noordzeesluizen en het Kanaal Terneuzen-Gent vormen zo een van de levensaders voor de economie van Nederland, Vlaanderen en België.

Daan Schalck, CEO van North Sea Port: “Het bezoek van 23 EU-ambassadeurs biedt ons de kans om de Europese ambities van onze haven en regio - Zeeland en Gent - verder te versterken in Europa. Wij stellen vast dat onze wens tot verdergaande samenwerking met havens en bedrijven in Europa goed wordt erkend. Dat is een belangrijk signaal gezien de grote uitdagingen én kansen waar havens en industrie in Europa voor staan.”