Afval zeevaart ophalen

Tijdens hun reis produceren zeeschepen afval en tijdens het lossen van een lading kan er afval achterblijven. Het is dan ook van belang dat schepen hun scheeps- en ladingsafval kunnen afgeven in de haven. North Sea Port voorziet aan beide zijden van de grens in een afvalbeheersplan voor de zeevaart.

De kapitein van een schip of zijn agent moet alle informatie over scheepsafval aan North Sea Port bezorgen door (verplicht) gebruik te maken van het elektronische haveninformatiesysteem ENIGMA. Alle aangiftes, verplichtingen en waar men welke soorten afval kan aanbieden, het zit allemaal in het informatiesysteem.

Vlissingen en Terneuzen

Het afvalinzamelingsproces in Vlissingen en Terneuzen wordt door een afvalinzamelaar verzorgd.

Op de website van Martens Cleaning kan je meer informatie vinden over de procedure. 

In het Havenafvalbeheersplan staat alle informatie over onder meer regels en procedures voor Vlissingen en Terneuzen.

Voor klachten kan je hieronder het Klachtenformulier downloaden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met de afdeling Havendienst van North Sea Port via tel. +31 115 647400 of via e-mail.

Stuur een e-mail

Gent

In het havenafvalbeheersplan vind je informatie over het afvalinzamelingsproces in Gent. Hieronder vind je het havenafvalbeheersplan samen met de nodige informatie over verminderde bijdrages en vrijstellingen bepaald door OVAM.