Nieuws

Belgisch koningspaar en Groothertogelijk paar van Luxemburg bezoeken North Sea Port in Gent

Gepubliceerd op wo 17 apr 2024
De Belgische koning Filip en koningin Mathilde brachten samen met de Luxemburgse groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa op woensdag 17 april een staatsbezoek aan België. Een bezoek aan North Sea Port in Gent stond op het programma.

Dit bezoek maakt deel uit van een driedaags bezoek van het Luxemburgse paar aan België. Met het staatsbezoek tonen beide landen aan dat ze willen blijven investeren en samenwerken op het vlak van onder meer duurzame economische ontwikkeling. Op woensdag 17 april reisde de delegatie naar Gent voor een bezoek aan onze haven North Sea Port en vervolgens de Belgische motorenbouwer Anglo Belgian Corporation (ABC).

Haven zonder grenzen

CEO Daan Schalck verwelkomde als gastheer de delegatie die vanuit het Bezoekerscentrum in Gent een uitzicht had op het havengebied van de grensoverschrijdende haven. Het unieke van de fusie sinds 1 januari 2018 van twee havens over de Belgisch-Nederlandse grens heen was de opener van het verhaal. “North Sea Port is een voorbeeld van hoe we vanuit Benelux-perspectief over de grenzen durven kijken en samenwerken met onze voormalige Nederlandse collega's. De grensoverschrijdende samenwerking biedt enorme kansen voor de regio, wat ook een positief effect heeft op de nationale economieën van beide landen en Europa”, aldus Daan Schalck.

Maar het verhogen van de tonnages goederen naar onze haven is geen doelstelling op zich. We richten ons op economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duurzaamheid en klimaat, en een gezonde financiële basis.

Veranderend geopolitiek landschap

Het geopolitieke landschap is drastisch veranderd, denk bijvoorbeeld aan de klimaatverandering, de Russische agressie of de toenemende Chinese economische invloed. Maar de Europese Unie heeft de juiste keuze gemaakt om onafhankelijker te worden op het gebied van energievoorziening en kritieke hulpbronnen. In de komende jaren zullen havens hierin een zeer belangrijke rol spelen. In deze context werd ingegaan op de energietransitie en de circulaire economie.

Draaischijf voor schone energie

Het havenbedrijf North Sea Port onderschrijft volledig de Europese ambitie om de CO2-uitstoot te verminderen. Onze haven zal altijd energie-intensief blijven, maar de energiebronnen zullen in de toekomst niet meer dezelfde zijn. North Sea Port transformeert zich van een logistieke draaischijf naar een hub voor schone energie. Nieuwe pijpleidingen voor waterstof en CO2 of smart grids voor elektrificatie worden ontwikkeld. Schepen en vrachtwagens worden meer en meer aangedreven door groene elektriciteit of alternatieve brandstoffen. De energietransitie gaat ons allemaal aan, dus samenwerking tussen bedrijven, havens en de maatschappij is de sleutel tot succes. En het is een goed voorbeeld van hoe klimaatverandering havens beïnvloedt om samen te werken aan innovatieve oplossingen, in plaats van elkaar te beconcurreren.

Circulariteit met minder buitenlandse afhankelijkheid

Om de uitstoot te verminderen en minder afhankelijk te worden van landen met een bedenkelijke reputatie, gaan de overgang van grondstoffen en de energietransitie hand in hand. Lokale recycling en terugwinning van grondstoffen maken ons land minder afhankelijk van het buitenland. Deze activiteiten creëren ook nieuwe banen die duurzaam zijn en waarde toevoegen. We geloven dat we samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden kunnen werken aan een onafhankelijke, koolstofarme circulaire economie waar we in de toekomst allemaal van kunnen profiteren.

“En daarom dienen de Europese regeringsleiders de krachten te bundelen, om de industrie in Europa te behouden; om onze samenleving duurzamer te maken”, aldus Daan Schalck verwijzend naar het opiniestuk in de Belgische zakenkrant De Tijd en het Nederlandse Financieel Dagblad.