Beroepsmatig vliegen

De Bevoegde Autoriteit voor vliegen met drones in Nederland is ILT. Let op dat nieuwe regels van kracht zijn vanaf 31 december 2020.

Meer informatie over de eisen en benodigde toestemming, onder meer over de eisen voor een brevet en zonering, kun je vinden bij de volgende instanties: 

ILT

Rijksoverheid

Vliegen in Nederland boven North Sea Port gebied

Waar je wel of niet kunt vliegen is In Nederland eenvoudig terug te vinden op de zonekaart. Boven havengebieden is een zone ingesteld waar het verboden is voor vluchten in de ‘open’ categorie.

Lees hier meer over beroepsmatig vliegen en aanmelden voor het vliegen met een drone boven het havengebied North Sea Port in Nederland.