Beveiligingsniveau

Het beveiligingsniveau is een onderdeel van de ISPS Code.

Voor terminals worden deze security levels vastgesteld door de nationale overheid en voor zeeschepen wordt het niveau vastgesteld door de vlaggenstaat of de havenstaat. Bij een verhoogde dreiging gaat het beveiligingsniveau omhoog en moeten schepen en terminals extra beveiligingsmaatregelen nemen.

Security levels

  • Veiligheidsniveau 1: het te allen tijden handhaven van een minimum aan passende beschermende beveiligingsmaatregelen

 

  • Veiligheidsniveau 2: de bij niveau 1 genomen maatregelen worden gedurende een bepaalde tijd aangevuld met bijkomende beschermende maatregelen in verband met een verhoogd risico op een veiligheidsincident.

 

  • Veiligheidsniveau 3: Het gedurende een beperkte tijd nemen van verdere specifieke beschermende beveiligingsmaatregelen, wanneer een veiligheidsincident waarschijnlijk of op handen is.