Beveiliging en Veiligheid

De International Ship & Port facility Security (ISPS) Code is een internationaal voorschrift dat verplicht tot maatregelen voor het beveiligen van schepen en havenvoorzieningen. Naast de ISPS Code zet North Sea Port ook sterk in op een goede veiligheid.

ISPS

In het havengebied van North Sea Port zijn er regels voor beveiliging in de haven van toepassing. Deze regels zijn vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de International Ship & Port facility Security (ISPS) Code. De beveiligingsmaatregelen uit de code zijn overgenomen in de Europese verordening 725/2004.

De ISPS-code geldt voor:

  • Vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes
  • Passagiersschepen (meer dan 12 passagiers), die varen op internationale zeeroutes
  • Booreenheden (Mechanisch voortbewogen)
  • Alle havenfaciliteiten waar bovengenoemde schepen aanmeren

In Nederland is deze wetgeving opgenomen in de Havenbeveiligingswet. 
In België is deze wetgeving opgenomen in het nieuwe Belgisch Scheepvaartwetboek van 8 mei 2019. 

Port Security Officer

In North Sea Port treedt de Harbourmaster op als Port Security Officer (PSO).

  • North Sea Port Netherlands: Hein Versluis
  • North Sea Port Flanders: Wim Van Bogaert

Met een formeel aanwijzings- en mandaatbesluit is de PSO voor Nederland aangewezen. Hierin staan ook de aan hem gemandateerde taken. Hieronder vind je het aanwijzings- en mandaatbesluit en de publicatie in de Staatscourant. 

Aanwijzings- en mandaatbesluit

Staatscourant

In België is in het Koninklijk besluit maritieme beveiliging geregeld dat de maritieme beveiligingsfunctionaris de bevoegde lokale havenkapitein is. Lees hieronder het Koninklijk Besluit (21 april 2007). 

Koninklijk Besluit