Drinkwatervoorzieningen

De binnenvaart kan gebruik maken van verschillende drinkwatervoorzieningen in North Sea Port.

In Vlissingen is er een watertappunt van Connect4Shore. In Terneuzen zijn er meerdere tappunten van Connect4Shore. Deze zijn terug te vinden op onze interactieve kaart.

In Gent kan de binnenvaart ook water bunkeren aan een vast tappunt ter hoogte van kaai 1065. Deze staat ook vermeld in het tariefreglement dat je hieronder vindt.

De kostprijs voor de levering van via een drinkwatermond geleverd drinkwater is eveneens opgenomen in het Tariefreglement van North Sea Port.

Tariefreglement

Drinkwaterbedrijven

De Eendracht CBVA

Langerbruggenstraat 111, B-9000 Gent
Tel.: +32 (0)9 255 90 31
E-mail: werkleider@eendracht.be

Scheldt Water Trading vof (SWT)

Deltahoek 5, NL-4511 PA Breskens
Tel.: +31 115 695 900
E-mail: werkleiders@scheldtmaritimeservices.nl