Drinkwatervoorzieningen

De binnenvaart kan gebruik maken van verschillende drinkwatervoorzieningen in North Sea Port.

In Vlissingen is er een watertappunt van Connect4Shore. In Terneuzen zijn er meerdere tappunten van Connect4Shore. Deze zijn terug te vinden op onze interactieve kaart.

In Gent kan de binnenvaart ook water bunkeren aan een vast tappunt ter hoogte van kaai 1065. Deze staat ook vermeld in het tariefreglement dat je hieronder vindt. 

Tariefreglement

Erkenning

Elk drinkwaterleveringsbedrijf kan een aanvraag tot erkenning voor het leveren van drinkwater aan de scheepvaart in het havengebied Gent indienen bij North Sea Port door middel van een brief vergezeld van een erkenningsdossier. Alle voorwaarden zijn hieronder terug te vinden.

Drinkwaterbedrijven

De Eendracht CBVA

Langerbruggenstraat 111, B-9000 Gent
Tel.: +32 (0)9 255 90 31
E-mail: werkleider@eendracht.be

Scheldt Water Trading vof (SWT)

Deltahoek 5, NL-4511 PA Breskens
Tel.: +31 115 695 900
E-mail: werkleiders@scheldtmaritimeservices.nl